Vad ingår inte i försäkringen?

Här beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas av din försäkring, se de fullständiga villkoret för mer information.

Bas

Försäkringen gäller inte för:

 • Försäkringen gäller inte för sjukdom eller följder av sjukdom
 • Skador som fanns innan försäkringen började gälla
 • Kroppsskada som inte uppkommit genom en ofrivillig, plötslig och yttre händelse exempelvis förslitnings eller åldersförändringar och skada som uppkommit genom medicinsk behandling eller användning av läkemedel
 • Kostnad som kan ersättas från annat håll exempelvis från kommun, landsting, staten eller enligt lag eller kollektivavtal

Försäkringen lämnar inte ersättning för:

 • Ekonomisk invaliditet
 • Tillfällig inkomstförlust som drabbar den gravida eller andra föräldern

Plus

Försäkringen gäller inte för:

 • För sjukdomar som visat symtom innan försäkringen tecknades
 • Kostnad som kan ersättas från annat håll exempelvis från kommun, landsting, staten eller enligt lag eller kollektivavtal

Försäkringen lämnar inte ersättning för:

 • Ekonomisk invaliditet
 • Tillfällig inkomstförlust som drabbar den gravida eller andra föräldern
 • Sjukhusvistelse för den gravida i samband med förlossningen
Hjälpte det här svaret dig? 2 av 40 har fått hjälp av svaret