Podcast: Samhällssnackarna

Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och podden Samhällssnackarna!

Vilka vi är och vad vi snackar om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentlig sektor och från civilsamhället. Och mestadels handlar snacket om samhället vi bor i – hur det fungerar idag och hur det kanske kan fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet, på längden och tvären.

Avsnitt 6: Klimat, Corona och morgondagens ekonomi

I detta avsnitt snackar vi om Corona, den inverkan pandemin har på klimatet och vad som händer med morgondagens ekonomier. I studion har vi Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Alexandra Stråberg, chefekonom och ansvarig för hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar AB. Samtalet modereras av Annika Dopping.porträtt_1.png

Avsnitt 5: Fakta för demokrati

I det här avsnittet snackar vi om vikten av relevant och oberoende fakta i ett samhälle där inriktningen på nyheterna bestäms av mängden ”klick”. De som snackar är Kay Glans, chefredaktör på tidskriften Respons och Sten Widmalm, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Annika Dopping leder och modererar samtalet.

IMG_0662.jpg

 

Avsnitt 4: Att tänka nytt i glesa miljöer

I det här avsnittet snackar vi om vad som händer i glesbygden med en krympande befolkning och ett samhälle där urbaniseringen tilltar och risken för att konflikten mellan stad och landsbygd ökar med PO Tidholm, journalist, författare och föreläsare samt Josefina Syssner, kulturgeograf och verksam som forskare och lektor på Linköpings universitet. Samtalet modereras av Annika Dopping.

Avsnitt 3: Ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid

Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Samhällssnackarna. I det här avsnittet snackar vi om klimatet och ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid med Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi samt Pär Holmgren naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB, författare och tidigare meteorolog vid SVT. Samtalet modereras av Annika Dopping.

 

Avsnitt 2: Digital integritet

I detta avsnitt snackar vi om digital integritet med Jacob Dexe, forskare i offentliga policys samt informations- och kommunikationsteknik vid RISE SICS, och Johan Flodin, Chef för Forskning och Utveckling vid den digitala vårdtjänsten KRY.  Samtalet modereras av Annika Dopping.

Avsnitt 1: Tillit

Nu snackar vi om tillit med Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet, författare, journalist och debattör. Samtalet modereras av Annika Dopping.