Motverka inbrott och stöld

För att motverka inbrott finns det en rad olika lösningar, mycket handlar om att i grund och botten göra det svårt för tjuven att ta sig in i ditt hem. Därför har du mycket att vinna på att förbättra exempelvis lås, fönster och dörrar. Som skydd för ditt hem ska man heller aldrig underskatta ett avskräckande larm.

Din bostad

Många inbrott i villa sker på baksidan av huset. Det beror ofta på att låsen på altandörrar ger ett sämre inbrottsskydd och att det helt enkelt är lättare för tjuven att ta sig osedd in i huset den vägen.

Läs mer om vår hemförsäkring

Garage och förråd

Förråd och garage är utsatta platser för inbrott. Många gånger saknas ett ordentligt lås samtidigt som det är vanligt att man förvarar värdefulla saker där.

Det vet den som vill göra inbrott om, samtidigt som att garage och förråd är platser som man ofta kan ta sig in i osedd. 

Arbeta förebyggande mot inbrott

  • Genom att märka saker som är stöldbegärliga gör du dem helt enkelt mindre intressanta för en tjuv att stjäla.
  • Grannsamverkan är en annan förebyggande åtgärd som ger resultat. Den grundar sig på ett samarbete mellan boende, polis och försäkringsbolag. Polisen utbildar grannskapet och sedan är det upp till dig och dina grannar att vara med.
  • När du ska köpa eller installera larm är det viktigt att du vänder dig till en larminstallatör som är godkänd och certifierad av Stöldskyddsföreningen.

Cykel och moped

Cyklar och mopeder är mycket intressanta för tjuvar. Antalet cykelstölder ökar i takt med att cyklarna blir allt mer avancerade. Se till att alla era cyklar har godkända lås och förvara dem helst i ett låst utrymme när de inte används. Se också till att cyklarna är märkta så att det är lätt att identifiera dem.

Har du moped bör du se till att den är ordentligt märkt och har ett godkänt lås. Du kan även sätta på ett låsbart tanklock för att ytterligare försvåra för tjuven.

Läs mer

Grannsamverkan
Stöldskyddsföreningen