Stäm av din gårdsförsäkring

Är det dags att se över din gårdsförsäkring? Gå till försäkringsavstämningen och svara på frågorna. Du legitimerar dig med BankID.

För din trygghet uppdaterar vi uppgifterna om din gårdsförsäkring genom att göra en försäkringsavstämning en gång om året. Då kan du göra ändringar om det behövs. Med uppdaterade uppgifter får du rätt skydd och ersättning om något skulle hända. Försäkringsavstämning görs tillsammans med vår samarbetspartner Main AB.

Gör försäkringsavstämningen