Nytt test: Bästa sättet att snöröja solpaneler

Många har fått sina solelanläggningar täckta av snö under vintern. Ett vetenskapligt test som Länsförsäkringars forskningsfond låtit göra visar att en snöhyvel är bästa sättet att få bort snön från takens solpaneler. – Men generellt avråder vi från att snöröja sina paneler om det inte är absolut nödvändigt, risken att skada solcellerna eller sig själv är stor, Mari Sparr, forskningsledare på Länsförsäkringars Forskningsfond.

Länsförsäkringars Forskningsfond har låtit forskningsinstitutet RISE utvärdera olika metoder för snöröjning utifrån bland annat pris, effektivitet, risk för skador på paneler och risk för personskador.

Se hela testrapporten på vår webbplats https://lansforsakringar.se/privat/om-oss/kontakta-oss/vanliga-fragor--svar/ska-man-snoroja-pa-tak-med-solceller/

Solpanelsanläggningar är konstruerade för att tåla de snözoner de är gjorda för. Vid extremväder kan det dock vara nödvändigt att ändå röja sina paneler.

– Det bästa är att sätta upp sina solpaneler med en lutning som är brant nog för att snön ska glida av. Det ger både bättre förutsättningar att producera mer el och en minskad risk för att skada solcellerna och den underliggande takkonstruktionen, säger Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar.

Om snön inte åker av solcellerna av sig själv finns ett antal olika metoder för snöröjning på marknaden. Av de testade metoderna var snöhyveln den metod som gav bäst resultat utifrån testets kriterier.

– Snöhyveln är lättillgänglig, inte så dyr och den går att hantera på ett sätt så att man inte skadar solcellerna så lätt. Lämna alltid ett antal centimeter snö kvar för att undvika att komma i direkt kontakt med panelerna. Ännu viktigare är att inte ta några dumma risker, din egen säkerhet går alltid först, säger Malou Petersson, enhetschef Energiteknik vid forskningsinstitutet RISE i Piteå.

Varken eluppvärmning eller ytbehandlingar framstod som tillräckligt effektiva tekniker. Eluppvärmning är dyr metod och ställer också elsäkerhetskrav på den som installerar eftersom det inte finns någon färdig lösning för villabruk.
 

– De två ytbehandlingarna som provades visade vare sig minskad snöansamling eller påskyndad snöavglidning. I sin nuvarande form ger de inte tillräckligt gott resultat, säger Malou Petersson.

Tips om snöröjning av solceller

  • Var rädd om dig. Ta inga onödiga risker och undvik att gå upp på hala tak.
  • Skapa naturlig avglidning. Montera anläggningen så att du underlättar naturlig snöavglidning. Välj en brant lutning och se till att snön inte hindras från att glida av.
  • Var försiktig. Om du ändå behöver ta bort snö, välj en skonsam metod utan vassa kanter eller direkt kontakt med solelanläggningen. Gå aldrig på panelerna.
  • Ta bara bort översta lagret. Det är svårt att ta bort all snö och is från panelerna, lämna i stället några centimeter snö kvar.
  • Passa på när det är nysnö. Ta bort snön innan det bildas skare eller is, gärna innan töväder, så kan det milda vädret hjälpa till att smälta undan det sista.

Fakta om testet

Testerna har utförts av det oberoende forskningsinstitutet RISE och metoderna bedömdes utifrån den förväntade prestandan vad gäller tillgänglighet, pris, snö- och ishantering, risk för skador på panelerna samt risk för personskador.
De fyra metoder som testats är:

  • Eluppvärmning
  • Ytbehandling, Nanoflex®VP 20 samt Super PV, 2021
  • Snöhyvel
  • Takraka

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar

För ytterligare information kontakta

Mari Sparr, forskningsledare Länsförsäkringars Forskningsfond, mari.sparr@lansforsakringar.se, 072-142 83 94

Tomas Ekman, riskspecialist på Länsförsäkringar, tomas.ekman@LFvasterbotten.se, 070-670 91 40

Malou Petersson, enhetschef Energiteknik, RISE, anna.malou.petersson@ri.se, 010-516 61 91

Länsförsäkringars presstjänst, press@lansforsakringar.se, 08-588 418 50

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden