Fullmäktigeval - var med och påverka!

Så fungerar fullmäktige

Våra kunder är också våra ägare

Länsförsäkringar Östgöta ägs av sina kunder. Fullmäktige företräder dig som kund och bildar länken mellan ägarna och bolaget. När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. 

Du har inflytande över vår verksamhet genom att utse fullmäktigeledamöter. Fullmäktige består av 72 ledamöter och antalet ledamöter per kommun bestäms av antalet kunder i kommunen. Alla fullmäktigeledamöter är också sakförsäkringskunder hos oss. 

Vilken är fullmäktiges roll?

Fullmäktige i Länsförsäkringar Östgöta är en viktig funktion men ändå inte betungande eller tidskrävande. Vanligtvis träffas fullmäktige två gånger per år, på årsstämman samt vid ett informationsmöte. De ärenden som fullmäktige ska behandla vid årsstämma är bland annat:

 • fastställa resultat- och balansräkning
 • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
 • besluta om arvode till styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté
 • utse styrelseledamöter
 • utse revisor
 • utse valberedning
 • utse nomineringskommitte

Cirka fyra gånger per år får fullmäktige och suppleanter ett digitalt nyhetsbrev där bolagets ekonomiska resultat redovisas och kommenteras. I nyhetsbrevet lämnar vi också viktig information och viktiga händelser i verksamheten.

Val till fullmäktige

Fullmäktigeval sker kommunvis vart tredje år och det är kunderna i kommunen som utser sina representanter. Du kan antingen nominera dig själv eller någon annan.

Regler för nominergs- och röstningsförfarande

Kommande fullmäktigeval:
 • 2019: Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.
 • 2020: Kinda, Linköping, Ydre och Åtvidaberg.
 • 2021: Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Fullmäktigeval 2018

Nomineringsperioden pågick 21 maj till 21 juni och valperioden var 15 september till 15 oktober. Årets fullmäktigeval hade 28 vakanser att fylla i:

 • Finspång (3)
 • Norrköping (20)
 • Söderköping (3)
 • Valdemarsvik (2)

Här kan du ta del av resultatet från årets fullmäktigeval:
Resultat från fullmäktigeval i Östra valkretsen 2018

Jag kände mig väldigt stolt när jag blev tillfrågad. Om jag kan bidra till att bolaget blir ännu bättre och utvecklas, då är det en självklarhet för mig att göra det.

Anna Wallentinson är suppleant och till vardags driver hon Livgrenadjärmässen, en fest- och konferensvåning i Linköping. Att Länsförsäkringar Östgöta är kundägt tycker hon känns som ett ”mer humant” sätt att driva en verksamhet. Som kund är man kanske inte medveten om att man kan påverka via fullmäktige. Men har du något som du går och grubblar på tycker Anna att du ska vända dig till en ledamot i fullmäktige.