Vem ska representera dig i vårt fullmäktige?

Våra kunder är också våra ägare. Som kund hos oss är du också delägare i Länsförsäkringar Östgöta. Det innebär att du har möjlighet att engagera dig. Högst upp i vår organisation finns vårt fullmäktige. Där sitter 72 kunder som är med och påverkar bolagets framtid.

fullmäktige 1000x280px.png

Bli en aktiv delägare – genom att nominera

Vi letar efter personer som, liksom vi, vill vara med och skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Fullmäktigeledamöterna är ambassadörer för vårt bolag och representerar alla andra delägare. Ta chansen att påverka genom att nominera dig själv eller någon annan. 2022 är det fullmäktigeval i den västra valkretsen (Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög). Nomineringsprocessen kommer att pågå mellan den 15 april till den 15 maj.

 

 • Som representant i fullmäktige är du en ambassadör för vårt bolag. Du blir en länk mellan bolaget och kunderna och representerar kundernas intressen. Genom fullmäktige får vi en viktig dialog som skapar nytta för både bolaget och kunderna.

  När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. De ärenden som fullmäktige ska behandla vid bolagsstämman är bland annat:

  • utse styrelseledamöter
  • utse revisor
  • utse valberedning
  • utse nomineringskommitte
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
  • besluta om arvode till styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté
  • fastställa resultat- och balansräkning
  • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

  Hjälpte det här svaret dig? 122 av 127 har fått hjälp av svaret
 • Som representant i fullmäktige förväntas du vara en god ambassadör för vårt bolag. Du företräder kundernas intressen i dialogen med bolagets ledning.


  Hjälpte det här svaret dig? 107 av 120 har fått hjälp av svaret
 • Uppdraget passar för dig som, liksom vi, vill vara med och skapa trygghet och möjligheter i Östergötland. Som representant i fullmäktige får du möjlighet att påverka bolagets framtid. Du får också tillgång till ett stort nätverk.


  Hjälpte det här svaret dig? 110 av 121 har fått hjälp av svaret
 • Du får gärna nominera dig själv. Om du inte vill nominera dig själv kanske du har en granne, kollega, släkting eller bekant som du tror skulle passa för uppdraget? Den du nominerar ska bo i samma kommun som du och vara sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Östgöta.

  Tanken är att fullmäktige ska representera våra kunder. Därför vill vi gärna ha personer med olika åldrar, bakgrunder, livssituationer och intressen.


  Hjälpte det här svaret dig? 56 av 70 har fått hjälp av svaret
 • När nomineringsperioden är över kommer valberedningen att gå igenom alla inskickade nomineringar. Därefter ska röstningsperioden genomföras. Den pågår från 15 september till 15 oktober. Under den perioden har alla kunder möjlighet att rösta på dem som de vill ska sitta med i fullmäktige.


  Hjälpte det här svaret dig? 33 av 35 har fått hjälp av svaret
 • Uppdraget pågår under tre år. Om du vill fortsätta som representant i fullmäktige efter de tre åren kan du nominera dig själv igen.


  Hjälpte det här svaret dig? 26 av 28 har fått hjälp av svaret
 • Personer som nomineras till fullmäktige behöver ha en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta (till exempel en bilförsäkring eller hemförsäkring) och vara folkbokförd i någon av kommunerna som det är val i.

  Riktlinje för Fullmäktige 2021.pdf


  Hjälpte det här svaret dig? 27 av 28 har fått hjälp av svaret
 • Nej, det är varken tidskrävande eller betungande. Vanligtvis träffas fullmäktige två gånger per år. En gång på årsstämman och en gång vid ett informationsmöte. Fullmäktige får också ett nyhetsbrev som innehåller information om viktiga händelser och bolagets ekonomiska resultat.


  Hjälpte det här svaret dig? 88 av 91 har fått hjälp av svaret