Förmånskund

För en enklare och tryggare vardag

Samla dina försäkringar och banktjänster hos oss för en enklare och tryggare vardag. Som Förmånskund får du rabatt på dina sakförsäkringar. Om du är Förmånskund 15 % får du även en reducering av självrisken på 1 200 kronor per år.

FÖRMÅNSKUND 15 %

För att få...:

 • 15 % rabatt på hushållets sakförsäkringar.
 • En självriskreducering, 1200kr per hushåll och år*.

... behöver du:

 • Boendeförsäkring
 • Aktivt privatkonto med bankkort**
 • plus minst en av följande:
  • Regelbundet sparande på minst 500 kr/månad***
   eller
  • Sparat kapital på minst 200 000 kronor
   eller
  • Olycksfallsförsäkring 60 plus (för dig över 60 år)

FÖRMÅNSKUND 10 %

För att få...:

 • 10 % rabatt på hushållets sakförsäkringar.

... behöver du:

 • Boendeförsäkring
 • plus minst en av följande:
  • Aktivt privatkonto och bankkort**
   eller
  • Regelbundet sparande på minst 500 kr/månad***
   eller
  • Sparat kapital på minst 200 000 kronor
   eller
  • Olycksfallsförsäkring 60 plus (för dig över 60 år)

FÖRMÅNSKUND 5 %

För att få...:

 • 5 % rabatt på hushållets sakförsäkringar.

... behöver du:

 • Boendeförsäkring
 • Ytterligare en sakförsäkring
Icons/70px/Quotation-mark-70
Länsförsäkringar Östgöta har gett mig hjälp och stöd i medgång och motgång, glädje och sorg. Tack!
Kund i Länsförsäkringar Östgöta
Mer information

* Gäller försäkringar hos Länsförsäkringar Östgöta.
** Privatkonto och bankkort ingår i banktjänsten Bekväma vardagen, som är en paketering av digitala tjänster och bankprodukter för din vardagsekonomi.
*** Regelbundet sparande till exempelvis Investerings­sparkonto (ISK) eller fond.

Rabatten på din fordonsförsäkring räknas efter att den fasta grundpremien och trafikpremieskatten har dragits av.

FörmånskundFörmånskund 60+

Vill du bli Förmånskund?

Vill du bli Förmånskund?

Länsförsäkringar Östgöta