Förmånskund

Samla dina försäkringar och banktjänster hos oss för en enklare och tryggare vardag. Som Förmånskund får du rabatt på dina sakförsäkringar. Om du är Förmånskund 15 % får du även en reducering av självrisken på 1 200 kronor per år.

Sveriges mest nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex

Förmånskund 15 %

Du får 15 % rabatt på hushållets sak­försäkringar om du eller ditt hushåll har boende­försäkring + Bekväma vardagen med aktivt privat­konto och bank­kort + något av följande hos oss:

  • Regelbundet sparande till Investerings­sparkonto (ISK) eller fond på minst 500 kronor per månad.
  • Sparat kapital på minst 200 000 kronor.
  • Olycksfallsförsäkring 60+ (för dig över 60 år).

Förutom rabatt på alla sak­försäkringar får du även en självrisk­reducering med 1 200 kronor per hushåll och år (gäller försäkringar hos Länsförsäkringar Östgöta).

Förmånskund 10 %

Du får 10 % rabatt på hushållets sak­försäkringar om du eller ditt hushåll har boende­försäkring + något av följande hos oss:

  • Bekväma vardagen med aktivt privat­konto och bankkort.
  • Regelbundet sparande till Investerings­sparkonto (ISK) eller fond på minst 500 kronor per månad.
  • Sparat kapital på minst 200 000 kronor.
  • Olycksfallsförsäkring 60+ (för dig över 60 år).

Förmånskund 5 %

Du får 5 % rabatt på hushållets sak­försäkringar om du eller ditt hushåll har boende­försäkring + ytterligare sak­försäkring hos oss.

Rabatten gäller sedan för varje extra sak­försäkring du tecknar.

 
Mer information

Rabatten på din fordonsförsäkring räknas efter att den fasta grundpremien och trafikpremieskatten har dragits av.

FörmånskundFörmånskund 60+

 


Vill du bli förmånskund?


Länsförsäkringar Östgöta