Till dig som är hyresgäst hos Studentbostäder

Som studerande behöver du en egen hemförsäkring för att skydda ditt hem och dina ägodelar. Du ingår inte längre i dina föräldrars försäkring när du studerar på annan ort. Ett samarbete mellan Länsförsäkringar Östgöta och Studentbostäder erbjuder dig en prisvärd hemförsäkring.

Till dig som är hyresgäst hos Studentbostäder

20 % rabatt på vår hemförsäkring

Erbjudandet ger dig en fullvärdesförsäkring enligt nedan:

  • Egendomsskydd: Om något skulle hända dina ägodelar (till exempel brand, vattenskada, stöld eller skadegörelse).
  • Allriskförsäkring: Allriskförsäkringen skyddar dig om dina ägodelar skadas eller förloras genom plötsliga oförutsedda händelser, till exempel om du
    tappar dina glasögon eller råkar välta din TV.
  • Reseskydd i 45 dagar: Utökat reseskydd ingår i din hemförsäkring med avbeställningsskydd samt ersättning vid bagageförsening. Försäkringen gäller under resans första 45 dagar.
  • Ansvarsskydd: Om du orsakar skada på annans egendom.
  • Rättsskydd: Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.
  • Överfallsskydd: Ersättning vid misshandel.
  • Tilläggsförsäkringar: Ibland kan du behöva komplettera skyddet ytterligare med till exempel en smyckesförsäkring (om du har smycken och armbandsklockor till ett värde över 200 000 kr i din bostad).
  • Självriskreducering på 1 200 kr: Du får även en självriskreducering. Förmånen läggs automatiskt in på din försäkring och gäller under de första två hyresåren. Förmånen kan utnyttjas för skador som omfattas av hemförsäkringen om din skada överstiger självrisken på 1 200 kr.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Personuppgifter

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter