Brandsuperhjältar ska förhindra bränder

Som tur är så är det få stora bränder som medför allvarliga konsekvenser. Men för att en brand inte ska bli stor krävs kunskap och förebyggande åtgärder. För att öka kunskapen om vad man kan göra för att förhindra och bekämpa bränder driver vi på Länsförsäkringar Östgöta sedan förra året projektet Brandsuperhjältar.

Brandsuperhjältar ska förhindra bränder

Projektet drivs tillsammans med Stångåstaden, Hyresbostäder, Bostadsbolaget i Mjölby AB, Hyresgästföreningen och inte minst Räddningstjänsten. Med hjälp av brandambassadörer och med ett enkelt och visuellt utbildningsmaterial vill vi öka kunskapen om hur man kan förebygga en brand och hur man gör om den trots allt skulle uppstå.

Rädda-varna-larma-släck

Brandambassadörerna, unga vuxna som utbildas i brandkunskap, har valts ut av våra bostadsbolag. De har i sin tur fått det hedersvärda uppdraget att sprida kunskapen vidare till barn i åldern 6-9 år i sitt eget bostadsområde och som ska bli brandsuperhjältar. Tillsammans lär brandambassadörerna bland annat ut minnesramsan rädda-varna-larma-släck, om prioritetsordningen vid en brand.

Vilka blir brandsuperhjältar?

För att få bli brandsuperhjältar ska barnen berätta hemma om vad man kan göra för att undvika bränder, kolla att trapphusen där de bor är fria från brännbara saker och att brandvarnarna testas regelbundet.

Förutom att öka kunskapen om hur man kan förebygga bränder hoppas vi att så många som möjligt runtom i länet har brandvarnare, brandfilt och brandsläckare hemma.

Vi önskar brandsuperhjältarna ett stort lycka till i deras viktiga uppdrag!

Samarbetet ”Brandsuperhjältar” är en del av Sveriges största brandövning – ett initiativ från Länsförsäkringar. Läs mer här