Det sker en viltolycka i Sverige nästan var tionde minut

Det inträffar mer än fem viltolyckor per timme någonstans i Sverige. I Jämtlands län rapporterades 1 184 viltolyckor under 2016, vilket är det högsta antalet under den senaste femårsperioden. Det är under höst- och vintermånaderna de flesta viltolyckorna sker. Genom att sänka farten kan antalet kollisioner med vilda djur minskas.

– Många trafikanter inser nog själva att de kör lite för fort, och att de kan sänka farten något för att bidra till att minska antalet viltolyckor. Färre olyckor innebär mindre lidande både för människor och djur och man slipper de besvär som ett skadat fordon ändå innebär, säger Måns Zakrisson, skadeförebyggare, Länsförsäkringar Jämtland.

Stor risk för viltolyckor i Jämtlands län i november

I Jämtlands län är det är vanligast att krocka med rådjur och näst vanligast är älgkrock. Statistik från Nationella Viltolycksrådet visar att november 2016 var en ovanligt olycksdrabbad månad i Jämtlands län med 235 rapporterade kollisioner med älg och rådjur, vilket innebär att 20 procent av alla viltolyckor 2016 skedde under november.

Tänk också på att vilda djur finns överallt, även i bebyggda områden och tätorter.

Om du råkar ut för en viltolycka

Tänk på att alltid:

  • Placera ut varningstriangel (på väl tilltaget avstånd) för att förhindra följdolyckor.
  • Markerera olycksplatsen med en viltmarkeringsremsa så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan (lämna tydlig vägbeskrivning eller GPS-koordinater, ange person- och fordonsuppgifter och skadeläge)

Lagen säger att alla kollisioner med vilt, även om djuret inte är synbart skadat, ska anmälas till Polisen och platsen ska markeras. Att inte larma är straffbart och belagt med böter och skadade djur kan dessutom lida i flera dygn om inte eftersök görs.

Kom ihåg viltmarkeringsremsa

Gratis viltmarkeringsremsa finns att ladda ned och skriva ut på Nationella Viltolycksrådets webbplats (viltolycka.se). Du kan också hämta remsan gratis hos en bilprovningsstation. På Nationella Viltolycksrådets webbplats finns också statistik och uppgifter för hela landet om var viltolyckor skett. Det är ett bra sätt att skaffa sig kunskap om viltolyckor och olycksdrabbade vägsträckor – vissa vägar är farligare än andra.

Så förebygger du en olycka

– Det finns mycket du själv kan göra för att förebygga en olycka, till exempel att anpassa farten, planera resvägen och hålla uppsikt på terrängen bredvid vägen. I gryning och skymning ska man vara särskilt uppmärksam och tänk på att många djur är flockdjur – ett rådjur kommer sällan ensam, avslutar Måns Zakrisson.

Källa statistik: Nationella Viltolycksrådet, viltolycka.se

Profilbild för Måns Zakrisson

Måns Zakrisson

Underwriter och riskanalys
Östersund

Se alla nyheter