Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Coronaviruset sprider sig till andra delar av världen och skyddsåtgärderna kommer orsaka negativa ekonomiska effekter. Kina och angränsande länder har drabbats mest men tillväxten i flera europeiska länder kommer också att sjunka kraftigt. Utvecklingen i USA kommer att vara avgörande för de finansiella marknaderna. Kraftiga penningpolitiska stimulanser har implementeras i Kina och USA och flera åtgärder förväntas av andra centralbanker i världen. Även finanspolitiken kommer att användas för att stimulera ekonomin. Den globala tillväxten blir lägre och osäkerheten kring omfattningen och varaktigheten av pandemin fortsätter att vara stor.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder och Aktiva placeringsförslag. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Coronas effekter på makroekonomin

Investeringshjälpen mars 2020

Se alla nyheter