Så tacklar du förändringar på jobbet

De ständiga förändringarna i dagens arbetsliv får många att känna sig stressade. I vår hälsoportal intervjuar vi psykologen Björn Hedensjö som ger tips på hur du kan vända situationen till din fördel och börja trivas bättre på jobbet.

Björn har skrivit mycket om psykologiska metoder för att hantera stress och kravfyllda situationer. Han menar att metoderna är effektiva, men att de har sina begränsningar.

– Ibland måste du ifrågasätta sammanhanget du befinner dig i. Du måste fråga dig varför du går till jobbet, säger han. När jag träffar en klient i terapi som är i en stressig eller svår arbetssituation så är det min första fråga. Vi måste börja med våra egna grundläggande värderingar och drivkrafter för att se om du får utlopp för dessa på jobbet eller i livet i övrigt, menar Björn.

Å andra sidan kan det vara så att du trivs på jobbet, men att omständigheterna förändrats till ett läge där du inte kan göra dig själv rättvisa.

– Då ska du börja med att bena ut vad du kan göra åt situationen och vad du inte kan påverka. Du ska göra en ordentlig strukturerad problemlösning, förklarar Björn. Du börjar med att definiera problemet för att sedan brainstorma lösningar. Försök vara fri i tanken och ge utrymme för galna lösningar! Planera när, var, hur och med vem du skulle kunna göra detta. Det kan ge stora resultat, menar han.

Läs hela artikeln och fyll på din verktygslåda

Se alla nyheter