Delägarrabatt - för att du äger oss

Vi är ett ömsesidigt bolag. Så du som är kund hos oss är också delägare i vårt bolag. Vi gillar goda och långvariga relationer och därför har vi ett belöningssystem som ger dig lägre pris ju fler produkter du har och ju längre tid du är hos oss. Vi kallar det Delägarrabatt.

Delägarrabatt - för att du äger oss
Konstnären heter Anna Toresdotter, född i Luleå 1956. Konstverket heter “A lot of dreadful things happens in life, and some of it is real”.

Så här får du delägarrabatt

Delägarrabatt får du när du förutom boendeförsäkring har ytterligare en sakförsäkring hos oss. Då får du rabatt på alla dina sakförsäkringar. Ju fler försäkringar du har och ju längre tid du stannar hos oss desto högre blir din rabatt. Om du dessutom har ett aktivt lönekonto* i Länsförsäkringar Bank höjs din rabatt med ytterligare 5 procent. Som mest kan du få 25 procents rabatt på dina sakförsäkringar!

Kontakta oss så berättar vi hur du sänker dina kostnader och blir en nöjdare bankkund. Du kan antingen ringa oss, eller komma in till oss. Vi bjuder på kaffe och berättar om Delägarrabatten och annat som är bra för dig. Välkommen.

* Med aktivt lönekonto menas att lönen inbetalas till aktuellt konto samt att det till kontot finns ett anslutet bankkort som används för löpande transaktioner.

Kontakta oss

Delägarrabatt Antal produkter (och med aktivt lönekonto)
Antal år 2 3 4 5+
0-4 7% 9% 13% 17%
5-9 9% 13% 17% 21%
10+ 13% 17% 21% 25%

Se fler av våra erbjudanden här