Bild på skog

Vi klimatkompenserar

Bild på skog

Vi kompenserar vår verksamhets klimatpåverkan genom två Plan Vivo-projekt - Trees for Global Benefit i Uganda och CommuniTree i Nicaragua.

I vårt hållbarhetsarbete ingår att beräkna och kompensera för den klimatpåverkan vår verksamhet ger upphov till. 2016 släppte LF Norrbotten ut 128 ton CO2e och detta kompenseras nu genom två Plan Vivo-projekt; Trees for Global Benefit i Uganda och CommuniTree i Nicaragua.

Syftet med projekten är att återplantera inhemska trädarter som skyddar mot väder och vind samt att även utbilda småbrukare så att jord- och skogsbruk blir långsiktigt hållbart.

Vårt certifikat

Se alla nyheter