Stökig börs – finns det anledning till oro?

Världens börser föll kraftigt under början av veckan och föregående vecka. Bidragande faktorer till det sänkta börshumöret var eskaleringen av handelskonflikten mellan USA och Kina samt kommentarer från Fed-chefen Jerome Powell som fick marknaden att dämpa sina förväntningar på ytterligare räntesänkningar från den amerikanska centralbanken framöver. Hur påverkar detta dig som sparare, hur ska du tänka när det stormar på börsen?

I förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att han kommer att införa fler tullar på kinesiska varor i september. Kinas svar lät inte vänta på sig utan under helgen beordrade regeringen i Peking statliga företag att sluta importera amerikanska jordbruksvaror.

Handelskriget har vridits upp ytterligare en nivå vilket resulterade i att världens börser föll kraftigt. Amerikanska S&P 500 upplevde förra veckan den sämsta veckan hittills under 2019.

Så påverkar handelskonflikten vår syn på börsen

Sebastian Hallenius, förvaltare, kommenterar:

Just nu vägs de negativa aspekterna mot de positiva för risktillgångar. I ena vågskålen ser vi risker för att konflikten mellan Kina och USA fortsätter och att positionerna låses ytterligare vilket påverkar marknaden och konjunkturen negativt i ett redan skört läge. I den andra vågskålen ser vi hur prissättningen på aktier gynnas av att världens centralbanker står i kö om att få sänka sina referensräntor vilket ökar både bolagsvinster och risktagande hos investerare.

På lång sikt bedömer vi att centralbankernas räntor kommer att vara låga under en längre period än varaktigheten av låsningen i handelskonflikten vilket bör gynna tillgångslaget. Ett troligt slut på handelskonflikten bedömer vi senast vara vid nästa års valkampanj i USA.

Den globala makrobilden i övrigt visar också tecken på svagare utveckling.  Flertalet framåtblickande konjunkturindikatorer har på sistone försvagats vilket är anledningen till att väldens centralbanker nu agerar.

Trots svag ekonomisk data ser vi fortfarande viss potential för aktier. Detta då aktier inte påverkas lika mycket av svag ekonomisk data då prissättningen alltid baseras på tro om framtiden och inte på det som har varit. Frågan är främst om nuvarande kojunkturoro kommer vara ihållande vilket är fallet om handelskonflikten mellan Kina och USA fortsätter.  

Med detta som bakgrund ser vi framför oss en period av mycket svängningar på börsen men på lång sikt har vi en fortsatt neutral inställning till aktier.

Hur ska du som sparare agera i turbulenta tider?

Emma Persson, privatekonom, tipsar:

Som sparare är det viktigt att du inte handlar i panik och gör något överilat som du kanske ångrar senare. Sparar man på börsen är det viktigt att man är beredd på likväl upp- som nedgångar. Det ligger i börsens natur. Känner man att det inte går att leva med det så kanske det är bättre att spara i tryggare sparformer. Men två viktiga frågor som man bör ställa sig innan man minskar risken i sitt sparande är:

  1. När behöver du pengarna?
  2. Har du för mycket pengar på börsen?

Att besvara de här frågorna handlar i mångt och mycket om att verkligen fundera på vad sparpengarna ska användas till. Pengar som sparas på börsen bör kunna avvaras under ganska lång tid för att öka chansen att de ska öka i värde. Det vill säga, sparar du till semestern till nästa sommar eller till och med sommaren därpå, så bör inte hela beloppet utsättas för den risk som aktiemarknaden ändå innebär. Ditt sparande bör nämligen helst bestå av en blandning av sparhorisonter.

Buffertsparande
En del bör vara till kortsiktiga händelser, det man brukar kalla för buffert. Den ska vara lättillgänglig och kan med fördel finnas på sparkonto. Att det inte går att få någon högre ränta på de pengarna just nu får man helt enkelt leva med.

Målsparande
En del av ditt sparande bör vara på kortare sikt med specifika mål, där du kan ha en del av pengarna på börsen – exempelvis i en blandfond.

Långsiktigt sparande
Det långsiktiga sparandet, till barnen eller till din pension, är förmodligen på så pass lång sikt att du med fördel kan månadsspara i aktiefonder och inte fundera så mycket över tillfälliga upp- och nedgångar. Så en strategi kan vara att fortsätta månadsspara och inte logga in varje dag för att se hur sparandet utvecklar sig.

Har du rätt sparhorisont och därmed risknivå på rätt del av ditt sparande så slipper du förmodligen oroa dig så mycket. 

Vill du veta mer om hur din sparportfölj kan byggas upp beroende på vilka mål du har så kan du läsa mer här >

Se alla nyheter