Tillsammans för ett tryggare Kronoberg

Ett fantastiskt och långsiktigt engagemang för unga gjorde att Länsförsäkring Kronobergs hållbarhetspris 2017 gick till projektet Öster i Samhället. Projektet drivs av föreningen Östers IF med målet att skapa ett socialt hållbart samhälle för barn och ungdomar i Växjö.

Tillsammans för ett tryggare Kronoberg

”Man blir stolt och glad över ett sådant pris. Det visar att vi är på rätt väg med att jobba med fler delar än elitverksamheten och det ger självförtroende att fortsätta utveckla både verksamhet och människor,” säger Jacob Gustafson på Östers IF.

Fotboll som bygger broar
Jacob ansvarar för LF Cup i Tipshallen i Växjö, Sveriges största fotbollscup på konstgräs för ungdomar mellan 7 och 16 år. ”Vi har 160 deltagande lag med sammanlagt 2 500 spelare och ledare. Cupen startar på hösten och avslutas i januari, men är mest intensiv i mellandagarna,” berättar han.

Lagen kommer från hela södra Sverige och sedan fyra år finns även Stockholmslag representerade. Man får mat och logi på plats och hela cupen blir därmed något av ett träningsläger. ”Den här sä­songen sände vi för första gången också många matcher live på vår hemsida genom pay-per-view. Det gav ett väldigt positivt resultat.”

Länsförsäkring Kronoberg är huvudpartner till cupen och till LF:s sommarfotbollsskola, som är föreningens enskilt största evenemang. Men samarbetet har på senare år utvecklas ytterligare och inkluderar såväl elitfotbollen som konceptet Öster i Samhället, där fyra delprojekt ingår.

”Vi vill att fotboll ska vara till för alla. Vårt första och största projekt är Nattfotboll, som är organiserad spontanfotboll för barn och ungdomar i Tipshallen,” förklarar Jacob. Platsen är vald med omsorg. Alla deltagare måste lämna sina områden och ta sig till en neutral spelplan där de kan mötas på lika villkor.

”Det är tredje året vi kör Nattfotboll och det gör vi varje fredag under perioden oktober till maj. Vi har arvoderade ledare på plats och i snitt har vi 160 spelare vid varje tillfälle.”

Ett tryggare samhälle
Såväl polis, som kommunens fältgrupp har lovordat initiativet som lett till lugna fredagar i Växjös alla stadsdelar. I Tipshallen har man inte heller haft några incidenter, trots att det har funnits tillfällen då spelare haft fotboja. ”Vi vet också att vi haft deltagare som haft en strulig bakgrund, men som tack vare stödet från våra ledare tagit sig ur kriminaliteten,” berättar Jacob.

Nattfotbollen, som betyder så mycket för så många, är loket i Öster i Samhället. Som komplement har man också startat Kvartersfotboll på Romavallen, Teleborg och på Araby Park Arena, från maj till september. ”Då åker ledare ut till bostadsområdena och vid utvalda tillfällen följer några A-lagsspelare med, vilket är mycket uppskattat.”

Under 2017 startade också Sveriges första Parafotboll för barn och ungdomar med cerebral pares, med hjälp från Barn och ungdomshabiliteringen. Laget har fått namnet Öster Stars, och det långsiktiga målet är att inkludera dem i Östers övriga ungdomsverksamhet. ”Vi har 12–13 spelare i åldern 7–14 år från länet och det är en sådan glädje hos barnen som är med. Både de och vi hoppas på fler parafotbollslag, för de drömmer förstås om att få spela matcher också,” säger Jacob.

Östers IF och Länsförsäkring Kronoberg har ett tätt samarbete kring de olika projekten. ”Vi brukar presentera ett förslag till upplägg till Länsförsäkring Kronoberg, och tillsammans skruvar vi på det för att få bästa möjliga resultat,” förklarar Jacob avslutningsvis.

Genom Öster i Samhället har klubben gjort tydligt att man vill ta sitt ansvar för ett hållbart samhälle och vara en naturlig del av människors liv. Det är värderingar som Länsförsäkring Kronoberg delar och beslutet att bli en av partner i detta arbete var därmed mycket enkelt.

Tjejer som deltar i Nattfotbollen

Den här artikeln är en del av den Trygghetsredovisning som Länsförsäkring Kronoberg sammanställde för 2017. Trygghetsredovisningen är vårt sätt att berätta om de insatser vi tar oss för inom hållbarhet. Du kan läsa den i sin helhet här.