Takskottning - skotta taket rätt

Efter kraftiga snöfall är det många husägare som oroar sig för snön som finns på taket och när man behöver skotta. Men med fel teknik kan du skada både dig själv och ditt hus.

När är det dags att skotta?

Det är först när det blir ett snölager som är cirka en halv meter som det börjar bli dags att fundera på att skotta bort snön från taket och att skotta rätt tak. 

Vilka tak ska skottas?

Om du har en plattare eller enklare takkonstruktion bör du oftare göra en översyn och skotta vid behov. Men då är det viktigt att använda rätt teknik. 

Om din villa har ett sadeltak behöver du normalt inte skotta alls. Men tänk på att stora snömängder har en isolerande effekt. Eftersom det sker ett visst värmeläckage genom vindbjälklaget i ett uppvärmt hus smälter snölagret närmast yttertaket.

Om man inte tar bort snön så kan vatten dämmas upp närmast yttertaket och krypa in i skarvar runt anslutningar för ventilation, skorsten eller takkupor och orsaka vattenskador.

Lämna kvar en decimeter

Om du märker att till exempel ytterdörren kärvar är det en signal om att snön är för tung för taket. Men skotta inte bort all snö. Låt det gärna vara kvar ungefär en decimeter snö eftersom det är lätt hänt att skada taket med snöskyffeln.

Då finns risk att det läcker in vatten när snön smälter eller när det regnar. Skotta lika mycket på båda sidor annars kan det bli snedbelastning.

Så mycket väger snön

Med 20 centimeter snö på taket så blir isoleringen så effektiv att värmen inifrån börjar smälta snön undertill. Då kan den börja glida och samlas i ränndalarna och det kan bli meterhögt på sina ställen. Med stor belastning på takkonstruktionen som följd.

När temperaturerna stiger och snön blir blötare och dessutom packas ihop av vinden blir snön mycket tung, upp till 200-300 kg per kubikmeter.

Mer information finns att läsa hos SMHI

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo per kubikmeter
Nyfallen fluffig snö: 30-100 kg
Våt nysnö: 100-200 kg
Vindpackad nysnö: 200 kg
Packad senvintersnö: 200-300 kg
Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

Innan du går upp på taket och skottar snö

Sätt säkerheten först. Kontakta ett företag som utför takskottning om du ser risker med att göra skottningen själv. Du bör inte gå upp ensam på taket, ta med minst en annan person, använd säkerhetslina och håll dig helst till platta tak.

Se till att ha en villaförsäkring

Om olyckan trots allt är framme och taket rasar in så täcks kostnaderna av villaförsäkringen. Men kom ihåg att villaförsäkringen inte gäller för uthus eller garage.

Läs mer om villaförsäkring hos oss