Ansvarsförsäkring

I alla våra företagsförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring som ger dig skydd om du blir skadeståndsskyldig. Vi hjälper dig om ditt företag orsakar skada eller ekonomisk förlust för en kund. Det kan både vara om du arbetar som konsult och levererar en tjänst eller arbetar med tillverkning.

Kollegor som har ansvarsförsäkring.

Vad är en ansvarsförsäkring?

Genom ansvars­försäkringen kan du få hjälp om någon kräver ditt företag på skadestånd och ersättning om du blir skyldig att betala.

Utöver att täcka rättegångskostnader, erbjuder denna försäkring även rådgivning och juridisk hjälp före och under rättegången. Du kommer alltså inte behöva känna dig ensam i en svår process eftersom vi på Länsförsäkringar kommer finnas med dig hela vägen.

I vissa branscher är det dessutom ett krav att ha en ansvarsförsäkring för att potentiella uppdragsgivare ska vilja arbeta med dig. Det kan också vara lagkrav att ha vissa obligatoriska ansvarsförsäkringar för t.ex. revisorer, jurister och fastighetsförmedlare.

Ansvarsförsäkring som en del av företagsförsäkringen

I alla våra branschförsäkringar ingår en ansvarsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om du råkar ha sönder något hos en kund eller om dina produkter eller tjänster skulle orsaka skada. 

Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden. Och vi finns där för att:

  • Utreda om ditt företag skulle få ett skadeståndskrav. Vi har erfaren rådgivning som hjälper dig att granska situationen noggrant för att bedöma om det föreligger en skadeståndssituation.
  • Förhandla med den som kräver skadeståndet. Vi fungerar som ditt ombud i förhandlingar med den part som kräver skadestånd, med målet att nå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.
  • Om en tvist når domstol, finns vi som juridisk hjälp för att företräda ditt företags intresse och för talan i rättegång eller förhandling.
  • Din ansvarsförsäkring täcker också för rättegångskostnader och skadeståndskrav som kan uppstå. Med en ansvarsförsäkring minskar du därmed den finansiella bördan som annars kan bli för ditt företag. 

Läs mer och teckna företagsförsäkring

Ansvarsförsäkring för konsulter

För dig som är egenföretagare och som driver en enskild firma är ansvarsförsäkring lika viktig som för större företag. Oavsett om du är IT-konsult, rådgivare eller verkar inom någon annan bransch, bär du ansvar gentemot dina kunder. Om något skulle gå fel och en kund anser att du har agerat vårdslöst, kan de kräva skadestånd för ren förmögenhetsskada. Med en ansvarsförsäkring på din sida får du hjälp att utreda och hantera sådana krav.

 

Om du arbetar i en rådgivande roll behöver du ofta välja till en konsultansvarsförsäkring som komplement till det grundskydd som du får genom vanliga ansvarsförsäkringen som annars enbart täcker för person och sakskada. 

Mer om konsultförsäkring

Kostnaden för en ansvarsförsäkring för företag

Kostnaden för en ansvarsförsäkring varierar beroende på flera faktorer såsom företagets storlek  (omsättning), bransch och historiken av tidigare skador. Är du intresserad av en ansvarsförsäkring hos oss så kan du enkelt fylla i dina uppgifter så räknar vi på ett pris åt dig och där ser du snabbt vad som ingår i vår företagsförsäkring. Skulle du ha vidare frågor så uppmanar vi dig att kontakta oss så hjälper vi dig med rådgivning.

Ansvarsskydd i hemförsäkring 

I hemförsäkringen ingår ansvarsskydd som gäller om någon skulle kräva dig på skadestånd. Det ansvarsskydd som ingår i hemförsäkringen täcker endast situationer som har att göra med dig som privatperson, inte händelser som gäller ditt företag. 

Sammanfattning

Ansvarsförsäkring utgör en väldigt viktig komponent inom företagsvärlden och tjänar som en stark pelare inom riskhantering. Vårt syfte med vår ansvarsförsäkring är att skapa en trygg och pålitlig försäkringsbarriär som skyddar både företag och individer mot potentiella ekonomiska utmaningar vid en oförutsedd händelse. Oavsett om du är en företagsägare som leder ett etablerat företag eller en självständig entreprenör som driver en enskild firma, har ansvarsförsäkring en avgörande roll att spela för att säkerställa din finansiella stabilitet och professionella integritet.

 

Frågor & svar om ansvarsförsäkring