Valberedningens nomineringar inför bolagstämman den 22 april 2021

Efter 20 år som förtroendevald i Länsförsäkringar, varav åtta år i styrelsen har Jan-Olof Thorstensson aviserat om att avgå som ordförande i styrelsen för Länsförsäkringar Kalmar län.

Caisa Oskarsson, valberedningens ordförande, har under hösten tillsammans med övriga ledamöter i valberedningen arbetat fram ett förslag till bolagsstämman på en ny styrelseledamot samt förslag på vem som ska leda styrelsens fortsatta arbete.
Valberedningen föreslår nyval för följande funktioner:

  • Ordförande: Helena Sjöholm, Västervik, mandattid ett år till 2022
  • Ledamot: Fredrik Jutnäs, Jönköping, mandattid ett år till 2022

Valberedningens kommer vidare föreslå bolagstämman omval för följande personer i styrelsen, perioden 2021-2023:

  • Eivor Nilsson, Gullabo
  • Helena Sjöholm, Västervik
  • Marie Waern Svalbring, Järnforsen
  • Anders Franzen, Västervik

Till vice ordförande, på ett år till 2022 föreslås omval av Anna Karlsson, Ljungbyholm.

Vill du läsa mer om Länsförsäkringar Kalmar läns organisation och ledning samt hur valberedning arbetar. Läs mer här.

 

Se alla nyheter