Av: Emil Eklund

Hållbarhetsrapport 2018 - för ett hållbart samhälle i dag och i framtiden

Nu år årets hållbarhetsrapport klar. Här berättar vi vad vi på Länsförsäkringar Kalmar län gör för att ta ledartröjan inom hållbarhet i Kalmar län och bidra till ett hållbart samhälle i dag och i framtiden.

Det är andra året vi tar fram en hållbarhetsrapport där vi redovisar vårt arbete med miljö och klimat, personal, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, affärsetik och antikorruption. I rapporten kan du bland annat läsa om våra sex väsentliga hållbarhetsfrågor och vad vi gör inom respektive område. En milstolpe får året är att vi är fortsatt miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och uppgraderade bolagets miljöledningssystem till ISO 14001:2015.

- Nu tar vi avstamp mot ett nytt år med nya, stora, kliv på vår gemensamma hållbarhetsresa. Allt för att vi har ett uppdrag gentemot dig som kund att skapa en tryggare, enklare vardag – och att bidra till ett hållbart samhälle idag och i framtiden. Tack för att du är kund hos oss och bidrar till vår gemensamma framtid, säger Anna Blom, VD, Länsförsäkringar Kalmar län.

Här kan du ta del av årets hållbarhetsrapport och läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Se alla nyheter