Fullmäktige - din möjlighet att påverka

Du som har en sakförsäkring hos oss är delägare och kan vara med och påverka utvecklingen i bolaget. Det är så det fungerar i ett rakt igenom kundägt bolag. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige som påverkar utvecklingen i bolaget. Nomineringen till årets fullmäktigeval avslutades den 16 augusti. Nu pågår arbetet med att utse kandidater till valet som sker i november. Håll utkik i våra digitala kanaler för mer information.

Vad innebär det att bli kundrepresentant?

Som kundrepresentant företräder du våra drygt 140 000 kunder, är med och utser styrelsen och beslutar om de större, övergripande frågorna i bolaget. Du blir en ambassadör för Länsförsäkringar Jönköping och får tillgång till ett stort nätverk. Nominering till höstens val pågick under sommaren och val av kundrepresentanter sker i november.

Nytt för i år är att du kan nominera och rösta digitalt. Allt för att det ska bli enklare för dig att vara med och påverka.

Hur väljs kundrepresentanter till fullmäktige?

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad person. Både den som nominerar och den nominerade måste var sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping. I år kan du nominera under perioden 1 juli – 16 augusti.
  2. Valberedningen går igenom nomineringarna under september och oktober.
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. Presentation av valbara kandidater och val sker här på vår webbplats i november.
  5. Valresultatet presenteras någon gång i december/januari.

Är du nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter nu? Läs mer om fullmäktige här: