Fullmäktigeval - vem ska representera dina åsikter?

Som försäkringskund är du också delägare i Länsförsäkringar Jönköping. Det innebär att du själv kan påverka utvecklingen i bolaget eller välja en person som ska representera dina åsikter i vårt högsta beslutande organ.

Bli en aktiv delägare

Vill du vara med för att skapa trygghet och möjligheter i Jönköpings län eller känner du någon som vore perfekt för uppdraget? Då ska du fundera på att bli fullmäktige hos oss på länsförsäkringar Jönköping. 

Våra kundrepresentanter, tillika fullmäktigeledamöter, är ambassadörer för vårt bolag och representerar dig och alla andra delägare i våra övergripande bolagsfrågor.

Nomineringsperoiden är slut för denna gången.

Så fungerar det

Här kan du läsa hur ett kundägt bolag fungerar i praktiken.

denna sida kan du läsa mer om vårt högsta beslutande organ. 

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad person. Både den som nominerar och den nominerade måste var sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping.
  2. Valberedningen går igenom nomineringarna,
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. Presentation av valbara kandidater och val sker på vår webbplats i november.
  5. Valresultatet presenteras i slutet av januari året efter valet.

Kika här om du är nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter idag.