Fullmäktigeval - vem ska representera dina åsikter?

Som försäkringskund är du också delägare i Länsförsäkringar Jönköping. Det innebär att du själv kan påverka utvecklingen i bolaget eller välja en person som ska representera dina åsikter i vårt högsta beslutande organ.

Fullmäktigeval - vem ska representera dina åsikter?

Använd ditt inflytande

Länsförsäkringar Jönköping ägs av sina kunder och därför är du som försäkringstagare också delägare. Som kund och ägare kan du rösta fram den kandidat som ska representera dig och alla andra kunders intressen i vårt fullmäktige.

Våra kundrepresentanter, tillika fullmäktigeledamöter, är ambassadörer för vårt bolag och representerar dig och alla andra delägare i våra övergripande bolagsfrågor.

Så fungerar det

Här kan du läsa hur ett kundägt bolag fungerar i praktiken.

denna sida kan du läsa mer om vårt högsta beslutande organ. 

När nomineringsperioden löper ut i maj varje år, samlar vi ihop alla nomineringar. Valberedningen går sedan igenom alla bidrag, och kontrollerar dess lämplighet som fullmäktige. Alla bidrag kan tyvärr inte gå vidare som kandidater. De nominerade som går vidare i processen får besked via e-post i höst. De som inte går vidare får även de information via e-post i samma veva. 

Valet sker sedan i november då alla våra sakförsäkringskunder har möjlighet att rösta på den eller de kandidater de anser lämpliga som fullmäktige inom deras egna folkbokföringskommun.

Kundägt och lokalt, det är så vi fungerar.  

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller en annan lämplig person. Både den som nominerar och den nominerade måste ha minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping.
  2. Valberedningen går igenom alla nomineringsbidrag. 
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer, och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning §14, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. De nominerade som går vidare som kandidater kontaktas personligen via e-post. 
  5. Presentation av valbara kandidater och val sker på vår webbplats i november.
  6. Valresultatet presenteras i slutet av januari året efter valet.

Du som är privatperson och är folkbokförd i Jönköpings län, exklusive Habo och Mullsjö kommun, och har minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping.

Kika här om du är nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter idag.