Dags för fullmäktigeval

Du som har en sakförsäkring hos oss är delägare och kan vara med och påverka utvecklingen i bolaget. Det är så det fungerar i ett rakt igenom kundägt bolag. Den som utses till kundrepresentant tar plats i Länsförsäkringar Jönköpings fullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Nu är det dags för val och du kan vara med och påverka!

Rösta in en klok person

Länsförsäkringar Jönköping ägs av sina kunder och därför är du som försäkringstagare också delägare. Som kund och ägare kan du rösta fram den kandidat som ska representera dig och alla andra kunders intressen i vårt fullmäktige. Fullmäktige består av drygt 60 kundrepresentanter.

Nu är det val till fullmäktige och du är välkommen att lägga din röst på den du vill ska representera dig.

Röstningen pågår 2 – 30 november 2020.

Så här gör du för att rösta:

  1. Gå till valportalen genom att klicka på knappen "Rösta här", ovanför den här rutan.
  2. Logga in med BankID om du vill fullfölja röstningen digitalt. Har du inget BankID välj “Utskrift”. Då kan du fylla i ett formulär, skriva ut det och lämna in det på närmaste kontor. Tag med legitimation.
  3. Välj din hemkommun och rösta på den eller de personer som du vill ska representera dig. Du kan bara rösta i den kommun där du är folkbokförd.
  4. Skicka in din röst. Klart!

Vem får rösta?
Du som är privatperson och är folkbokförd i Jönköpings län, exklusive Habo/Mullsjö kommun, och har minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping får rösta.*

* I år kan du som bor i Eksjö kommun inte delta i valet då vi inte har några platser för omval där.

Vad innebär det att bli kundrepresentant?

Som kundrepresentant företräder du våra drygt 140 000 kunder, är med och utser styrelsen och beslutar om de större, övergripande frågorna i bolaget. Du blir en ambassadör för Länsförsäkringar Jönköping och får tillgång till ett stort nätverk. Nominering till höstens val pågick under sommaren och val av kundrepresentanter sker i november.

Nytt för i år är att du kan nominera och rösta digitalt. Allt för att det ska bli enklare för dig att vara med och påverka.

Hur väljs kundrepresentanter till fullmäktige?

  1. Val av kundrepresentanter till fullmäktige börjar med en nomineringsperiod. Du kan nominera dig själv eller annan vidtalad person. Både den som nominerar och den nominerade måste var sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Jönköping. I år inföll nomineringstiden under sommaren.
  2. Valberedningen går igenom nomineringarna under hösten.
  3. Den som under nomineringsperioden blir nominerad av 15 eller fler personer och som i övrigt uppfyller kraven som fullmäktige i enlighet med bolagets bolagsordning, blir automatiskt valbar vid kommande val.
  4. Presentation av valbara kandidater och val sker på vår webbplats i november.
  5. Valresultatet presenteras i slutet av januari 2021.

Är du nyfiken på vilka som är våra kundrepresentanter nu? Läs mer om fullmäktige här: