Installera vattenfelsbrytare och få billigare försäkring

Vattenskador är påfrestande för de som drabbas. I genomsnitt tar en vattenskada två till tre månader att reparera och kräver många gånger att familjen måste flytta till ett tillfälligt boende. Om mögel uppstår innan skadan upptäcks kan det dessutom framkalla allergi och astma. 

Ett effektivt sätt att förebygga vattenskador är att installera en vattenfelsbrytare. Den håller ständig koll på att husets vattensystem är tätt. Vattenfelsbrytaren larmar för både droppläckage och flödesläckage och stänger av vattnet om inställda värden överskrids.

Vad kostar det?

En vattenfelsbrytare kostar cirka 4 500 till 8 000 kr beroende på modell. Därutöver tillkommer en installationskostnad på någon tusenlapp.

Billigare försäkring om du skyddar ditt hem mot vattenskada

En nyhet är att vi lämnar 10 % årlig rabatt på din villaförsäkring och fritidshusförsäkring om du installerar en vattenfelsbrytare. Har du villahemförsäkring (dvs. även lösöret är försäkrat hos oss) får du endast rabatt på den del av försäkringen som avser själva byggnaden.

Det enda du behöver göra för att få rabatten är att skicka in ett installationsintyg eller en kopia på fakturan till Länsförsäkringar Jönköping, Box 623, 551 18 Jönköping.

Läs mer om vattenfelsbrytare