Anläggnings- och entreprenadmaskiner

Flexibla försäkringslösningar när behoven ändras

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om försäkring för anläggnings-, entreprenad- och skogsmaskiner

Flexibel försäkring för dina behov

Med vår försäkring för anläggnings, entreprenad- eller skogsmaskiner kan du bygga på försäkringen efter just dina behov.

Dina behov av försäkringslösningar verksamheten kan förändras över tiden. Med vår flexibla försäkring kan du bygga på försäkringen efter just ditt behov. Du kan välja att teckna försäkring för en enskild anläggnings-, entreprenad- eller skogsmaskin eller för hela rörelsen.

Vi hjälper dig hitta rätt lösning för dig och ditt företag.

Kontakta oss

Vad påverkar priset?

Varje maskinägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Typ av maskin
  • Ålder på maskinen
  • Nyvärde
  • Tjänstevikt
  • Lyftkapacitet (gäller mobilkranar)
  • Vilken självrisk du väljer

Vad ingår i försäkringen?

Fordonet 

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
5, 10, 20 eller 40  % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Stöld
Om ditt fordon blir stulet eller om du får inbrott i traktorn. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Kris
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en arbetsplatsolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  
Avbrott 
Ersättning upp till 45 dagar om fordonet får skador så du inte kan använda det.
Karens 5 dagar (1 dag om du har företagsförsäkring hos oss) Ja Ja  

Vagnskada
Skador på ditt fordon vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad Annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikesköring eller skadegörelse.

10, 20, 50 eller 100 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon.

Ja    

 *Om din traktor blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt    

 

Tilläggsförsäkringar

Maskinskadeförsäkring och tillvalspaket

Grundförsäkringen innehåller ett bra skydd för de allra flesta händelser men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare.

Maskinskadeförsäkring

Denna försäkring är ett tillval till halv- och helförsäkringen. Försäkringen gäller för plötslig, oförutsedd maskinskada som drabbar det försäkrade fordonet. Självrisken är 10, 20,50 eller 100% av prisbasbeloppet beroende på vilken typ av fordon du har. 


Tilläggspaket företag

Detta paket är ett tillval till halv- och helförsäkringen.

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av egendom.
20 % av prisbasbeloppet
Egendom på arbetsområde
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av egendom
20 % av prisbasbeloppet
Oljeskada

Ersätter oljeskador både på din eller annans egendom
20 % av prisbasbeloppet
Cistern
Ersätter oförutsedd skada på cistern och innehåll.
20 % av prisbasbeloppet
Extrakostnad
Ersätter kostnader för att hyra lokal vid exempelvis brand.
20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig
10 eller 20% av prisbasbeloppet, beroende på typ av skada
Transportöransvar
Om du blir ansvarig för skador på gods som du fraktar.
20 % av prisbasbeloppet
Lyftansvar
Om du blir skadeståndsskyldig för egendom i samband med yrkesmässiga lyft.
10 % av prisbasbeloppet

Rättskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål

20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnaden därutöver

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens eller din egendom under resa i tjänsten.

20 % av prisbasbeloppet eller ingen självrisk beroende på vem egendomen tillhör