Vår historia

För all tid. Sedan 1848.

Länsförsäkringar Jämtland har en historia som börjar redan 1848 och den börjar med idén att bönderna skulle hjälpa varandra om någon av gårdarna brann ner. Med gemensamt ansvar fick de en gemensam trygghet. Idén lever kvar än idag och det är fortfarande du och våra andra kunder som faktiskt äger Länsförsäkringar. Tillsammans fortsätter vi hjälpa varandra men med mycket mer än brand. Vi är idag verksamma inom bank, försäkring och fastigheter.

Brandstodsbolagen, början på Länsförsäkringar

Brandstodsbolag är en gammal skandinavisk företeelse och år 1848 grundar landshövding Anders Petter Sandströmer Jämtlands läns Brandstodsbolag. Det innebar att bönderna i ett härad hjälpte varandra om någon av gårdarna drabbades av eldsvåda. På 1800-talet är egendomsförsäkring och inte minst brandförsäkring helt dominerande.

Anders Peter Sandströmer

Anders Peter Sandströmer grundade Jämtlands läns Brandstodsbolag, det som så senare blev Länsförsäkringar. Efter fyra år som landshövding i Jämtland fortsatte han karriären som finansminister.

Samarbete utanför länsgränserna

Idag finns 23 fristående och självständiga länförsäkringsbolag som växt fram på samma sätt som vi här i Jämtland och Härjedalen. Fristående men vi samarbetar. Formen för samarbetet växte fram under 1900-talets tidigare hälft. 1917 bildades Landsbygdens Ömsesidiga Försäkringsbolags Förening och 1936 satte samarbetet igång på riktigt då Landsbygdens Återförsäkrings AB bildades. Principen är densamma idag som den var då. Vi tar ett gemensamt ansvar för gemensam trygghet. Tillsammans i länet och tillsammans i landet genom att alla länsförsäkringsbolag hjälper varandra.

1950 lanserar vi bilförsäkringen

Efter andra världskriget blir fordonsförsäkring ett viktigt område. Hästar ersätts med traktorer och 1952 införs trafikförsäkringsplikt även för traktorer. Lagen om obligatorisk trafikförsäkring för bilar kom redan 1930 och det blir allt vanligare med bilar även i Jämtland. 1950 börjar vi försäkra bilar och andra fordon, det är idag ett av våra största försäkringsområden.

Anders och Euginia Bygren med barn i en Chevrolet 490. Bilden är tagen cirka 1925 i närheten av Mattmar. Först flera år senare blev det obligatoriskt med trafikförsäkring. Tack till Arne Wall, Ytterocke, för bildlån.

Gemensamt varumärke sedan 1969

Du känner väl igen vår symbol, Länsförsäkringarkuben? Symbolen ritades av formgivaren Hans Hug som var verksam i Sundsvall och började gemensamt användas av alla länsförsäkringsbolag 1969. Det är idag en av Sveriges mest kända företagssymboler. Är du uppmärksam ser du ett tydligt L och ett F som utgör ”kuben”.

70- och 80-talen – två decennier av tillväxt

Under 70-talet görs stora marknadssatsningar och Länsförsäkringar blir snabbt stora inom både boendeförsäkring och bil, det blir grunden till helkundsidén och rabatten "bil + boende" finns än idag. Sedan 70-talet sköts all försäkringsadministration och skadereglering av fordon av oss lokalt. Fordonsförsäkringens tillväxt är helt avgörande för bolagets ekonomiska styrka och förmåga att göra nya satsningar och utveckla nya affärsområden.

Från och med 80-talet växer företagsförsäkring fram och livförsäkringsbolaget bildas. Agria, länsförsäkringsgruppens gemensamma djurförsäkringsbolag, blir en del av gruppen för att 1992 bli ett helägt dotterbolag. Under 80-talet ändrar vi vårt namn till Länets försäkringsbolag. Först 2002 ändrar vi namn till Länsförsäkringar Jämtland.

1990-talet – sjukvårdsförsäkring och bank

Kombinationen bank och försäkring blir en allt hetare fråga och länsförsäkringar beslutar sig för att satsa på egen bank, mot bakgrund av helkundsidén. Att helt enkelt göra det enklare för dig genom att samla allt som har ekonomi och försäkring på ett ställe.

Vi ville erbjuda kunderna sakförsäkring, livförsäkring och bank. 1996 startar Länsförsäkringar Bank och ungefär samtidigt börjar länsförsäkringsbolagen sälja fondsparande.

Första återbäringen 1994

Länsförsäkringar Jämtland ägs av dig som kund. Det finns inga aktieägare eller andra ägarintressen. Vi är till för dig som äger Länsförsäkringar. Punkt. De pengar vi gör i vinst satsar vi på länet och tillsammans med de andra länsförsäkringsbolagen utvecklar vi våra tjänster och erbjudanden. Det måste vi göra för att finnas kvar och fortsätta vara relevant för dig som kund. Ibland blir det ändå pengar över och då ger vi tillbaka dem.  Återbäring kallar vi det. Den första återbäringen delades ut 1994 och då fick våra kunder dela på 15 miljoner.

Flyttar till glashuset

2008 lämnar Länsförsäkringar Jämtland lokalerna vid Kyrkgatan och Prästgatan. Kontoret vid Kyrkgatan är kanske det som mest förknippas med Länsförsäkringar och har en lång historia. Till slut blev lokalerna för små och ett till kontor öppnades på Prästgatan. Att ha verksamhet på två ställen var aldrig bra och det hände att kunder gick till "fel" kontor. I oktober 2008 blir glaskuben vårt nya hem. 

Milstolpar

2009 - Startar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund och Åre.

2008 - Länsförsäkringar Jämtland flyttar in i glashuset vid Stortorget i Östersund.

1996 - Startar Länsförsäkringar Bank.

1980 - Företagsförsäkring lanseras, livförsäkringsbolaget bildas och Agria blir ett av gruppens bolag.

1969 - Den nuvarande gemensamma varumärkessymbolen, den blå-röd-vita "kuben", ritad av Hans Hug lanseras.

1960 - Bolaget flyttar till nytt kontor och lanserar bättre försäkringar.

1950 - Fordonsförsäkring lanseras i Jämtland.

1944 - Bolaget lanserar den kombinerade försäkringen för vatten, inbrott och ansvar.

1848 - Landshövding Anders Petter Sandströmer grundar Jämtlands läns Brandstodsbolag.