Utlysningar

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden Länsförsäkringar har valt.

Utlysning: Forskningsprojekt om trafiksäkerhet

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel på temat trafiksäkerhet. Utlysningen fokuserar på hur den digitala utvecklingen med ökad distraktion, automatisering och med en mer komplex trafikmiljö påverkar trafiksäkerheten och samspelet i trafiken.

Läs mer här

Utlysning: Forskningsprojekt om ömsesidighet

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel på temat ömsesidighet och prissättning i skadeförsäkringsrörelsen. Utlysningen fokuseras kring följande frågeställningar: Historisk och samtida prissättningslogik i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Vägvalsproblematik i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Möjliga prissättningsmodeller/-logik för ömsesidiga skadeförsäkringsbolag i tider av ökad individualisering och digitalisering. Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg.

Läs mer här

Utlysning: Forskningsprojekt om samhällspolarisering

Utlysningen för samhällspolarisering är stängd.

Läs mer här