Så anmäler du din fordonsskada enklast

Så anmäler du din fordonsskada enklast

Om du råkar ut för en trafikolycka eller får en skada på ditt fordon är det snabbaste och enklaste sättet att anmäla skadan direkt på vår webbplats.

Gör så här när du anmäler skadan

1. Gå till skadeanmälan på vår webbplats
2. Beskriv hur skadan uppkom
3. Ange tid och plats för händelsen
4. Bifoga bilder och andra filer
5. Kontrollera dina uppgifter och skicka anmälan

Gå till skadeanmälan på vår webbplats

Gå till skadeanmälan på vår webbplats.

Till skadeanmälan

Ange ditt personnummer och datum när skadan uppkom. Om det är en fordonsskada du vill anmäla klickar du på valet Fordon. Välj sedan vilken typ av skada du har råkat ut för.

Beskriv hur skadan uppkom

Ange registreringsnumret på ditt fordon och välj de svarsalternativ som gäller för fordonet och skadan. Skriv en kort beskrivning om hur skada uppkom. Försök att beskriva situationen så tydligt som möjligt.

Du har möjlighet att rita upp händelseförloppet i skissverktyget där du börjar med att välja en lämplig bakgrund. I vårt exempel har skadan uppkommit i ett parkeringshus och vi har därför valt bakgrunden för parkeringsplatser.

Lägg sedan in ditt fordon och även andra fordon som eventuellt var inblandade i situationen. Markera var skadan på fordonen är. Du har också möjlighet att lägga in vägmärken som stop-skyltar etc som kan ha påverkat situationen. Skissen som du ritar upp kommer automatiskt att sparas till din anmälan.

Tid och plats för händelsen

Ange på kartan var skadan inträffade. I vårt exempel uppstod skadan i ett parkeringshus i Östersund. Skriv in adressen i sökfältet så kommer en röd markering att visas på kartan. Fyll i övriga val för situationen. Kartan och adressangivelsen sparas automatiskt i din anmälan.

Bifoga bilder och andra filer

Du har också möjlighet att bifoga bilder och andra dokument direkt i din skadeanmälan. Lägg gärna till bilder från din mobilkamera i din anmälan. Bilderna kan med fördel visa skadorna på ditt fordon och i vårt exempel kan en bild på bilens placering i garaget vara bra att bifoga.

Om du har gjort en polisanmälan kan du även bifoga den, eller om du har kvitton på utlägg som har uppstått i samband med skadan. Kvittona tar du enklast bild på med din mobilkamera och bifogar anmälan.

Kontrollera dina uppgifter

I nästa steg i skadeanmälan kommer du att få möjligheten att kontrollera dina uppgifter för att sedan skicka in skadeanmälan direkt till våra skadehandläggare.

Du en bekräftelse direkt på webbplatsen att du har registrerat din skadeanmälan, och du får även ett e-postmeddelande med din skadeanmälan. Det är viktigt att du sparar ditt skadenummer om du vill komplettera din anmälan i efterhand.