Länsförsäkringar Skåne tidigarelägger återbäring till företag

Länsförsäkringar Skånes styrelse har beslutat om en återbäring på 200 miljoner kronor till våra försäkringskunder. Många hårt pressade näringsindikare kan räkna med ett tillskott som ska nå företagskontot innan midsommar.

Susanne Bäsk
Foto: Andreas Offesson

Enligt preliminära beräkningar rör det sig om 82 av de 200 miljoner kronorna som kommer att utbetalas till företag i Skåne. Beslutet om att återbetala en del premierna togs efter att Länsförsäkringar Skåne visade ett starkt resultat inom försäkringsrörelsen under 2019, inte minst tack vara ett år med färre skador än normalt.

- Vi ser att många företag har det otroligt tufft just nu och därför har vi valt att påskynda den normalaprocessen vid återbäring så att pengarna ska nå dem så snart det bara går, säger Susanne Bäsk, vdLänsförsäkringar Skåne.

Privatkunder kommer som planerat få sin del av återbäringen under hösten.

- Möjligheten till återbäring är en central del i vad det innebär att vara ett ömsesidigt företag där kundernaär ägare. Jag är glad att vi har möjlighet återbetala en del av det våra kunder betalat i premier ochhoppas att det är ett uppskattat bidrag i den mycket svåra situation som många skånska företag befinnersig i, säger Susanne.


För mer information kontakta:

Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne

076-773 80 01

Ingemar Helgesson, Chef marknad och kommunikation Länsförsäkringar Skåne

076-773 85 86

Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Se alla pressmeddelanden