Länsförsäkringar tredubblade investeringar i gröna obligationer

Länsförsäkringars investeringar i gröna och hållbara obligationer tredubblades under 2019. Investeringarna uppgick vid årsskiftet till över 9 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 7 procent av totalt förvaltat kapital.

Kristofer Dreiman Chef ansvarsfulla investeringar

– De egna portföljerna innehåller nu över 70 bolag (emittenter) av gröna obligationer och är en del i arbetet med att nå vår klimatsmarta vision. Visionen innebär att våra portföljer ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader år 2030. Investeringarna i dessa obligationer bidrar dessutom till flera av FNs globala mål, säger Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB och fortsätter. 

– Vi har en tydlig ambition att öka andelen klimatsmarta investeringar. Den snabba förflyttningen under 2019 har varit möjlig eftersom vi i ökad utsträckning gör egna direktinvesteringar i gröna obligationer på primärmarknaden. I och med att vi stärkt och fokuserat förvaltningen mot denna marknad har vi även kunnat påverka avkastningen positivt.

Investeringarna i gröna och hållbara obligationer för de institutionella portföljerna i Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv ökade från 3,2 miljarder kronor i början av 2019 till 9,5 miljarder kronor vid årets slut. En fullständig förteckning av cirka 70 emittenter finns på lansforsakringar.se (länk nedan). De är fördelade mellan företag, över- och mellanstatliga organisationer, både lokala och globala.

En ny publik redovisning av våra gröna obligationers bidrag till FNs globala mål har också tagits fram. Av investeringarna har störst allokering gjorts till mål nummer 13 ”bekämpa klimatförändringar” följt av mål 7 ”förnyelsebar energi” och 11 ”hållbara städer och samhällen”. Mest medel har således gått till de emittenter som avser motverka klimatförändringar men även klimatanpassa samhället.

Sammanställning över fördelningen mellan investeringar i gröna obligationer och bidrag till utvalda globala mål.

För mer information:

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/ansvarsfulla-investeringar/grona-obligationer/

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar AB, mobil 072 - 142 8329
Presskontakt, tel 08 – 588 41850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden