Om vi inte är överens

Är du inte nöjd med beslut eller hantering av ett ärende som rör våra produkter och tjänster inom försäkring och bank vill vi gärna att du hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri prövning av ditt ärende.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med "Klagomål".

Är du inte nöjd kan du:

 • Kontakta den som handlagt ärendet
  Har du/ni ytterligare fakta i ärendet som handläggaren inte känner till kan vi göra en ny prövning. Du kan också få en närmare förklaring i ärendet. De flesta meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.

 • Begära prövning av ditt ärende genom klagomålsansvarig 
  I andra hand kan du kontakta klagomålsansvarig som ser till att ansvarig chef eller kundombudsman omprövar ditt ärende.

 • Kundombudsman
  Är du inte nöjd med vårt slutliga beslut kan du begära att vår kundombudsman omprövar ditt ärende. Denne omprövar de flesta ärenden. Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. För att begära omprövning av kundombudsmannen anmäler du ditt ärende till klagomålsansvarig, se nedan.

 • Anmäl ditt klagomål
  via vårt e-postformulär eller till klagomal@lfhalland.se. Vill du hellre skriva brev skickar du det till klagomålsansvarig, Länsförsäkringar Halland, Box 518, 301 80 Halmstad. Du når också klagomålsansvarig via växeln: 035-15 10 00.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Så här kontaktar du bankens klagomålsansvarig: klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se eller via brev till

  Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek
  Klagomålsansvarig
  Box 22336
  250 25 Helsingborg

 • Trafikskaderåd
  Rådet prövar vållande i trafikolyckor. Ärendet föredras av chefen för fordonsskador. I rådet ingår personer med juridisk kompetens och erfarenhet av trafik- och ansvarsfrågor. Skicka din begäran om prövning till klagomal@lfhalland.se eller Länsförsäkringar Halland, Box 518, 301 80 Halmstad.

Klagomålsansvarig

Välkommen att kontakta klagomålsansvarige Linda Pettersson om du har frågor, synpunkter eller förslag kring hantering av klagomål. Du når henne på 035-15 10 00 eller klagomal@lfhalland.se

Prövning utanför Länsförsäkringar

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Övriga ärenden

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt. ARN är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Prövningen är kostnadsfri för dig.

ARN når du på telefon 08-508 860 00 eller via post Box 174, 101 23 Stockholm. Mer information finner du på www.arn.se.

Länsförsäkringar Halland och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i tvistelösning i ovanstående nämnder.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddet i din försäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Rådgivning utanför Länsförsäkringar

Konsumenternas 
Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå. Du når dem på 0200-22 58 00 eller box 24215, 104 51 Stockholm. Läs mer på www.konsumenternas.se och i klagoguiden .

Konsumentverket (Hallå Konsument)
www.hallakonsument.se

Kommunens konsumentrådgivning 
Du kan också vända dig till konsumentvägledaren som flera kommuner erbjuder.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Svenska Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler. Läs mer på www.besiktning.nu

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan