Sandlådor för färre halkolyckor.

När vintern kommer är det viktigt att kunna sanda för att motverka halkolyckor.

Länsförsäkringar Halland samarbetar därför med kommunerna och förser dem med sandlådor. Totalt handlar det om hundratals sandlådor fördelade över hela länet.

Vi erbjuder även sandlådor till ett antal företag, vägföreningar och vägsamfälligheter som är kunder hos oss på Länsförsäkringar Halland.