Förfrågan Hypotekslån

Förfrågan Hypotekslån

Kontaktuppgifter

Lånebehov och syfte

Här bifogar du verksamhetsbeskrivning, bokslut, budget (för innevarande och kommande år) samt balans- & resultatrapport för innevarande år. Vid enskild firma bifogas även den senaste deklarationen med NE-bilaga.
Förfrågan Hypotekslån
Sammanfattning
Kontaktuppgifter
Företagets namn
Företagets namn
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Namn på kontaktperson
Namn på kontaktperson
Telefon till kontaktperson
Telefon till kontaktperson
E-post till kontaktperson
E-post till kontaktperson
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Lånebehov och syfte
Lånebehov (SEK)
Lånebehov (SEK)
Vad skall lånekapitalet användas till?
Vad skall lånekapitalet användas till?

Godkänn dina uppgifter

När du skickar in din ansökan kommer dina personuppgifter att behandlas av Länsförsäkringar i enlighet med GDPR. Länsförsäkringar Bank AB är personuppgiftsansvarig för behandling som är nödvändig för att administrera och handlägga din ansökan. För att hantera din ansökan kommer Länsförsäkringar Bank AB även att begära in en kreditupplysning från Upplysningscentralen (UC) och andra nödvändiga personuppgifter, t.ex. utdrag från Statens personadressregister.

Läs mer om hur Länsförsäkringar behandlar dina personuppgifter