Arbetskraften växer snabbare än sysselsättningen

Idag presenterades arbetskraftsundersökningen (AKU) för augusti. Arbetslösheten steg till 6,6 procent vilket var högre än väntat. Både sysselsättning och arbetskraft växte något men trenden med en högre tillväxttakt i arbetskraften består.

- Svensk arbetsmarknad har gått in i ett nytt skede där arbetskraften växer något snabbare än sysselsättningen, säger Anders Nordberg senior ekonom på Länsförsäkringar.

Den viktigaste förklaringen till den stigande arbetskraften är det ökade arbetskraftsdeltagandet hos utlandsfödda. Det steg med över 5 procent jämfört med augusti förra året.

- Den tudelade arbetsmarknaden blir allt tydligare framöver. Ekonomins förmåga att skapa sysselsättning för vår ökade arbetskraft blir avgörande för arbetslösheten kommande år, fortsätter Anders Nordberg.

Sysselsättningen växer fortfarande snabbare bland utlandsfödda än bland inrikes födda.

- Den avmattade tillväxttakten för inrikes födda är ett tydligt tecken på att vi närmar oss ett mer ansträngt läge på arbetsmarknaden. Trots en stark konjunktur är det svårt att hitta ny arbetskraft, avslutar Anders Nordberg.

Se alla nyheter