Fond i fokus - Schroders globala småbolagsfond

Är du intresserad av fonder och nyfiken på den globala småbolagsmarknaden? Då är den här intervjun någonting för dig.

En av Länsförsäkringars nyaste fondleverantörer är Schroder Investment Management. Deras två fonder Global Smaller Companies och China Opportunities ingår i vårt rekommenderade utbud sedan den 12 juni i år. För att få veta mer om bolaget och deras två fonder, har vi träffat Senait Asgede som är kundansvarig för Schroders institutionella placerare i Sverige och Finland.

Hej Senait, berätta om Schroder som bolag

Vi grundades 1804 och är ett av Europas största och äldsta fondbolag. Familjen Schroder är fortfarande verksamma i företaget och äger 48 procent av rösterna. Vi i personalen äger 6 procent.

Vårt erbjudande består av aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor och alternativa investeringar. För närvarande förvaltar vi 590 miljarder dollar åt institutionella och privata investerare med målet att skapa långsiktig avkastning.

Huvudkontoret ligger i London och vi har analysteam i ytterligare cirka 30 länder. I Norden startade vi 1989. Vårt svenska kontor ligger i Stockholm.

Berätta om Schroder Global Smaller Companies

Fonden tar sikte på småbolag över hela världen. Portföljen består av 200-300 aktier och är diversifierad per region, land och typ av företag. Investeringshorisonten är 2-3 år. För närvarande är fonden regionalt överviktad i USA. Sektorvis väger konsumentvaror tyngst.

Vem riktar den sig till?

Till investerare som vill fånga tillväxtpotentialen i små bolag och föredrar att överlåta de faktiska valen till en erfaren förvaltare. Fonden passar den som vill ha global riskspridning och högre avkastning än den som en traditionell global aktiefond kan erbjuda.

Hur gör ni för att hitta rätt aktier?

Fondens filosofi är att småbolagsaktier inte är lika analyserade som större bolag och att vi genom egen fundamental analys kan hitta felprissatta bolag med stabil tillväxt till en attraktiv värdering. Det är här vi i egenskap av en global kapitalförvaltare med lokala förvaltarteam kan göra skillnad. I vår strukturerade placeringsstrategi detaljgranskar vi allt ifrån ledningsgrupp, affärsmodell och position till kassaflöde, lönsamhet och tillväxtutsikter.

Vad har fonden för mål?

Att överträffa vårt jämförelseindex (S&P Developed Small Cap Index) med ca 2-3 procent per år mätt i treårscykler. Se fondens avkastning (lista med sökfunktion).

Varför ska man investera i just er fond?

Föutom vår erfarenhet och den stabila avkastningen lyfter vi gärna fram att vi lägger stort vikt vid riskhantering och att man som investerare får tillgång till de aktier som vart och ett av våra 27 lokala team lyfter fram som sin regions ”bästa idé”.

Finns det någon risk med att investera i er fond?

Det finns alltid risker med att investera i aktier och i synnerhet i små bolag där kurserna ibland rör sig kraftigt. För att hantera den lite högre risken har vi en diversifierad portfölj med många likvida bolag.

Något mer som kan vara bra att tänka på?

Att kurssvängningarna för småbolag till stor del beror på att merparten av tillväxt, lönsamhet och värde ofta ligger längre fram i tiden.

Tack Senait!

PS Vill du veta mer om även den andra av Schroders fonder i Länsförsäkringars rekommenderade utbud? Den del av intervjun som tar sikte på Schroder China Opportunities publiceras här den 17 september kl 08. Kika gärna in då.

Fakta om Schroder Global Smaller Companies

Placeringsinriktning: Fonden är en global småbolagsfond. Minst två tredjedelar investeras i mindre företag över hela världen. Varje enskilt innehav hör till de 30 procent minsta bolagen på respektive marknad vid tidpunkten för köpet. Fonden riktar sig inte mot någon särskild bransch.

Risknivå: 5 av 7 (där 7 är högst risk)

Årlig avgift: 1,87 % varav förvaltningsavgift 1,50 %

Morningstar rating: 4 av 5 stjärnor

Ansvarig förvaltare: Matthew Dobbs och Richard Sennit

Läs mer om fonden (sökfunktion)

Viktig information: Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Se alla nyheter