Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ägs av sina kunder och därför är det extra viktigt för oss att du är nöjd. Är du ändå missnöjd uppskattar vi om du hör av dig.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

Är du inte nöjd

 1. Be din handläggare titta på ärendet igen

  Är du inte nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende, be din handläggare titta på det igen. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet du inte vem du ska vända dig till? Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.
 2. Låt handläggarens chef titta på ärendet

  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren kan du vända dig till handläggarens chef för förnyad prövning.
 3. Begär slutlig prövning hos oss

 • Kundombudsman 
  Är du inte nöjd med chefens beslut kan du få ditt ärende slutligt prövat av vår kundombudsman. Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. Denne prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar och vem som är ansvarig vid en trafikolycka. Se nedan för andra sätt att få dessa ärenden prövade.

Nedan väljer du hur du anmäler ditt klagomål till vår kundombudsman

Skicka inga känsliga personuppgifter
När du fyller i e-postformuläret eller mejlar oss ber vi dig att inte skriva hälsouppgifter eller andra känsliga personuppgifter. Det gör du säkert via Mina sidor och då behöver du ha bank-id. Information om hur vi hanterar personuppgifter finner du här.

 • Fyll i e-postformulär
 • Mejla klagomal@gbg.lansforsakringar.se
 • Skriv brev till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Klagomål, 404 84 Göteborg
 • Trafikskaderåd
  Rådet prövar vem som är ansvarig vid en trafikolycka. I rådet ingår chefen för motorskador och erfarna motorskadereglerare. Skicka din begäran om prövning till trafikskaderadet@gbg.lansforsakringar.se eller Trafikskaderådet, Länsförsäkringar, 404 84 Göteborg.

 • Bankärenden

  Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål om du som kund inte är nöjd med vårt slutliga lokala beslut. Så här kontaktar du bankens klagomålsansvarig: klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se eller brev

  Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek
  Klagomålsansvarig
  Box 22336
  250 25 Helsingborg

Klagomålsansvarig

Välkommen att kontakta klagomålsansvarig via mail om du har frågor, synpunkter eller klagomål klagomal@gbg.lansforsakringar.se

Prövning utanför Länsförsäkringar

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Övriga ärenden

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt. ARN är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Prövningen är kostnadsfri för dig.

ARN 08-508 860 00 eller Box 174, 101 23 Stockholm. Mer information finner du på www.arn.se.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i tvistelösning i ovanstående nämnder.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddet i din försäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Rådgivning utanför Länsförsäkringar

Konsumenternas
Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå. Du når dem på 0200-22 58 00 eller box 24215, 104 51 Stockholm. Läs mer på www.konsumenternas.se och i klagoguiden .

Kommunens konsumentrådgivning
Du kan också vända dig till konsumentvägledaren som flera kommuner erbjuder.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Svenska Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler. Läs mer på www.besiktning.nu

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sitt uppdrag. Vänd dig därför i första hand till denne om du inte är nöjd med mäklartjänsten. Du kan även vända dig till ansvarig för fastighetsförmedlingen hos oss eller klagomålsansvarig, som kontaktar mäklaren och/eller dennes arbetsgivare.

Konsumenternas

Konsumenternas bank- & finansbyrå och försäkringsbyrå lämnar upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor. Du når dem på 0200-22 58 00.

Läs mer på www.konsumenternas.se och i klagoguiden .

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan