Frivillig gruppförsäkring

Din verkstadsklubb har tecknat ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar. I ditt medlemskap ingår automatiskt grupplivförsäkring för dig och din make/maka/sambo på 2 prisbasbelopp per person. Försäkringen omfattar även ett barnskydd på 1 prisbasbelopp. I samarbetsavtalet ingår även att du på ett enkelt sätt kan utöka ditt försäkringsskydd för dig och dina nära till ett förmånligt pris.

Frivillig gruppförsäkring

I den frivilliga gruppförsäkringen ingår:

• Livförsäkring – en utökning och komplettering av gruppförsäkringen som ingår i ditt medlemskap
• Sjukförsäkring- plocka ihop ditt försäkringsskydd efter behov. Försäkringen innehåller månatlig sjuk-, sjukkapital-, och diagnosförsäkring
• Olycksfallsförsäkring - gäller dygnet runt och är ett komplement till förbundets medlemsförsäkring
• Barnförsäkring – ett prisvärt komplement till övriga barnförsäkringar

Utifrån din livssituation och behov kan du köpa försäkringarna via länk nedan.
I ansökan anger du avtalsnummer 4888 och enhetsnummer 60579.