Direktnummer för skadeärenden

Här hittar du direktnummer och mejladresser till våra handläggningsgrupper beroende på vad du råkat ut för. Vi har delat upp i privata skadeärenden och företagsärenden.

Skadeärenden privat

Ärende

Telefon / mejl

Skador på dina saker t ex inbrott, eller brand- och vattenskada

031-632376
privatskada@lansforsakringar.se

Byggskada, t ex skada på din villa som orsakats av vatten, brand eller storm. Även skador på värmeanläggning.

031-632374
privat.byggskada@lansforsakringar.se

Ansvar/rättsskydd
hanteras av företagsskador

031-638145
foretagsskada@gbg.lansforsakringar.se

Skada på bil, mc, moped m fl

031-632370
motorskada@gbg.lansforsakringar.se

Maskinskada bil eller lätt lastbil

031-638180
motorbesiktning@lansforsakringar.se

Olycksfall och sjukdom

031-632375
personskada@gbg.lansforsakringar.se

Skadeärenden företag

Ärende

Telefon / mejl

Brand-, vatten- och inbrottsskador på inventarier, varor m. fl.
Ansvar/rättsskydd för företag

031-638145
foretagsskada@gbg.lansforsakringar.se

Byggskada t ex skador på industri- och kontorsbyggnad, affärslokal osv.

031-638185
fastighetsskada@gbg.lansforsakringar.se

Skada på företagets bil, lastbil m. fl.

031-632360
foretagsfordon@gbg.lansforsakringar.se

Maskinskada på företagsägt fordon

031-638180
motorbesiktning@lansforsakringar.se