Undersökning sociala medier

STUDIE: Unga känner sig misslyckade av sociala medier

Undersökning sociala medier

I en rikstäckande undersökning gjord på barn och ungdomar uppger en tredjedel av tjejerna att de känner sig misslyckade och får en sämre självkänsla när de jämför sitt flöde med andras i sociala medier. En fjärdedel av tjejerna anser också att antal likes påverkar deras välmående och att de mår psykiskt dåligt av få eller inga likes alls.

Se alla nyheter