Nästan hälften av alla viltolyckor i Skåne sker i oktober till januari

Nu när det blir mörkare ökar viltolyckorna. – Under oktober till januari inträffar närmare hälften av alla viltolyckor i Skåne, säger Tobias Isaksson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Älg

I genomsnitt sker det över 165 viltolyckor per dygn i Sverige, året runt. Bara i Skåne inträffar 18 stycken per dygn. Under höstmånaderna ännu fler.

Rådjur är det absolut vanligaste djuret att krocka med. Så ser det ut i de flesta delar av Sverige. I Skåne följer därefter vildsvin tätt följt av hjort som vanligast att krocka med.

- Erfarenhet visar att bara genom att sänka farten kan antalet kollisioner med vilda djur minska. Då djuren ofta är mest rörliga vid skymning och gryning är det bra att vara extra uppmärksam vid dessa tidpunkter. Bra att tänka på är att många djur är flockdjur. Ser man ett är det inte ovanligt att det dyker upp flera, tipsar Tobias Isaksson.

– Tänk på att vilda djur finns överallt, även i tätorter. Vissa vägar är mer drabbade än andra. I varje kommun finns olycksstatistik och genom att använda appen Viltolycka eller genom att ta reda på mer på Nationella viltolycksrådets hemsida kan du skaffa dig mer kunskap om var de mest utsatta vägsträckorna finns, säger Tobias.

Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och märka ut platsen för kollisionen.

Antal viltolyckor per viltslag i Skåne län

Viltslag Oktober 2020 - januari 2021 Januari - december 2020 Oktober - januari 
Andel av helår

 

Rådjur
Vildsvin
Älgar
Hjort
Övriga djur

1 608
633
51
511
46
4 308
1 194
99
884
116
37 %
53 %
52 %
58 %
40 %
Summa vilt 2 849 6 601 43 %

Källa: Nationella viltolycksrådet www.viltolycka.se

Tre tips för att undvika viltolyckor:

  • Anpassa farten efter väglag och sikt
  • Var särskilt uppmärksam vid skymning fram till gryningen
  • Håll uppsikt i svackor där vilt snabbt kan dyka upp

Fler tips

Så här gör du om du råkar ut för en viltolycka:

  • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
  • Ta hand om skadade personer
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis från din GPS

Markera olycksplatsen med en viltolycksremsa så att jägare som söker djuret hittar rätt. Gratis viltolycksremsa hittar du bland annat hos bilprovningen eller skriv ut från www.viltolycka.se

Mellan den 27 september och 3 oktober pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Länsförsäkringar ingår som en av 17 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder och informera om viltolyckor. Inom NVR finns även regionala viltolycksråd för samverkan om viltolycksfrågor i varje län. För ytterligare information gå in på www.viltolycka.se

För mer information kontakta:
Tobias Isaksson, Skadeförebyggare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 044 - 19 62 45

Ladda ner pressmeddelande

Se alla pressmeddelanden