Debatt: Vi måste stå upp för klimatet – även i svåra tider

Verkligheten omkring oss förändras konstant. Ibland diffust, smygande över tid, och ibland akut och väldigt konkret. Efter två år med en utmanande, global pandemi har vi kastats rakt in i det fruktansvärda som just nu sker i Ukraina. I vår nya verklighet, i skenet av den humanitära och mänskliga katastrof som sker inför våra ögon, kan tankarna på den accelererande klimatkrisen kännas ännu lite längre bort. Men den är närmare oss än någonsin. Och högst konkret.

Bild från boken "Erosion"
Bild från boken "Erosion" Foto: Kristoffer Granath

Den mest omfattande bedömningen av klimatförändringarnas påverkan hittills levererades av FN:s klimatpanel IPCC i slutet av februari. Rapporten slog fast att klimatkrisen redan är här, att den redan orsakar omfattande förluster för människor och ekosystem runt om i världen och att läget är värre än befarat. Med krigsutbrottet i Ukraina är det förståeligt att den nyheten prioriterades bort i nyhetssändningarna. Det är mycket begärt att hålla engagemanget vid liv i flera djupa kriser samtidigt – men det är exakt det vi måste göra.

Vi måste stå upp för klimatet, även i dessa svåra tider. Klimatkrisen, och den tillhörande debatten, får inte stanna i olästa rapporter eller i slutna expertrum. Med faktan och vetenskapen som självklar grund måste vi tvärtom hitta fler sätt att sprida kunskapen, fler sätt att engagera fler människor på fler plattformar. Vi tror nämligen att det är i mötet mellan olika kompetenser, genom olika uttrycksformer, vi också kan väcka nya, innovativa tankesätt. Ett första steg är att vi närmar oss både naturen och varandra, med våra olika kompetensområden riktade mot samma mål.

Applåderar initiativ

Därför applåderar vi fotografen Kristoffer Granaths samarbete med SMHI. ”Erosion” är en fotoutställning, som också blivit en bok, om klimatförändringarna och det som sker längs Skånes kustkommuner. Gripande fotografier, varvat med faktabaserad klimatinformation från SMHI och personliga berättelser, belyser situationen på ett helt nytt sätt. Därför valde vi också att tacka ja när Kristoffer Granath frågade om vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ville medverka.

Att vi som bank- och försäkringsbolag deltar i en dokumentär fotobok och konstutställning är varken självklart eller okontroversiellt. Men vi är med för att bidra med vår kompetens i den typen av gränsöverskridande samarbeten vi själva vill se mer av. Som snart 200-årigt försäkringsbolag besitter vi värdefull kunskap kring klimatförändringarnas effekter på både kort och lång sikt. I spåren av sönderbrända åkermarker, hus som rasar ner i havet, eskalerande förödelse efter skogsbränder och översvämningar, kommer både enskilda individer och samhället i övrigt att drabbas. Notan, inte minst i form av personliga tragedier, kan bli väldigt hög om inget görs. På Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ser vi det som vårt ansvar att våga konkretisera dessa risker, upplysa om dem – och göra allt vi kan för att minska dem.

Vår gemensamma kraft till förändring

Kristoffer Granaths bilder i "Erosion" säger nödvändigtvis inte mer än tusen ord. De talar ett eget språk.

Men tillsammans med just ord, formulerade med både kunskap och känslor, uppstår ett unikt möte mellan det abstrakta och det konkreta – mellan fakta och konst – som sammanflätar och kommunicerar vad ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete i grund och botten handlar om.

Vår kärlek till naturen.

Och vår gemensamma kraft till förändring. Nu.

 

Göran Trobro

Styrelseordförande

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

 

Niklas Larsson

VD

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad