Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Solceller – trygg installation

Solcellsanläggningar blir allt mer populära – men med dem har nya skaderisker dykt upp. Här är bästa tipsen för en tryggt installerad anläggning.

Varje år installeras hundratals nya solcellsanläggningar i nordöstra Skåne. Under 2018–2019 ökade antalet med uppåt 700 stycken i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge. Men solcellsbranschen är ung och skador har uppstått av installationer som utförts av entusiaster, snarare än fackfolk.

– Men det har blivit bättre, mycket tack vare länsförsäkringsgruppens arbete mot säkra installationer genom en nära dialog med installatörer och branschregelverken, som Svensk standard och Lantbrukets brandskyddskommitté. Vi har också tryckt på för besiktningar av nyinstallerade anläggningar, säger Tobias Isaksson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Solcellsanläggningar ska besiktigas

Den största farhågan med felaktigt installerade anläggningar är risken för brand. I dag kräver Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att solcellsanläggningar i lantbruk och företag besiktigas.

– Vi vill att våra kunder ska få korrekt och säkert installerade solcellsanläggningar, säger Tobias.

I dagsläget finns flera regelverk och standarder där det tydligt beskrivs hur solceller ska installeras på ett säkert sätt. För lantbrukare finns även extra krav, vilket definieras i Lantbrukets brandskyddskommittés LBK-pärm under fliken ”Elinstallationer i lantbruk”.

– Det beror på att lantbruk många gånger är en mer utsatt miljö. Där finns en högre risk för skadedjur och det tillkommer krav kring lantbrukens egna djur – växelriktaren får till exempel inte sitta i ett djurstall.

”Då ska du kontakta oss”

Med insatserna som görs nu ska det inte kunna ske olyckor. De ska i alla fall kraftigt minska, säger Tobias och fortsätter:

– Är du lantbrukare eller företagare ska du alltid kontakta oss när du installerat solceller. Sker det en skada vet vi ju inte att anläggningen fanns – och då är den inte försäkrad. Och du behöver besiktiga den. Genom besiktningen är inte bara byggnaden skyddad av försäkringen, utan också själva solcellsanläggningen.

 

 ”Vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har också tagit fram ett faktablad med en checklista som alla kunder kan hämta på något av våra kontor eller ladda ner från webbplatsen via knappen här nedanför!"

Tobias Isaksson, Skadeförebyggare

Du läste precis en artikel från vår tidning Trygga Tillsammans nr 1 2021.

Här kan läsa hela tidningen digitalt