Av: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Möt Monica Frangeur – fullmäktigeledamot

– Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad jobbar hela tiden med att finnas nära kunden, att arbeta tillsammans med kunden och lyssna in behov hos både privatpersoner och företag. Här känner jag mig hemma och jag är oerhört stolt över att få vara en ambassadör för bolaget. Det säger Mat- och upplevelseentreprenören Monica Frangeur.

Foto: Sven Persson/swelo.se

Monica Frangeur i Degeberga har i hela sitt yrkesverksamma liv brunnit för nöjda kunder, närhet och kvalitet. Hon har uppmärksammats både nationellt och internationellt för sina guidade matvandringar i naturen, som hon var först med i landet när hon startade verksamheten för 15 år sedan.

– Min starkaste drivkraft är att kunderna ska få en positiv upplevelse som de kan bära med sig i livet. Att de ska få valuta för pengarna och en känsla av exklusivitet. Och det är precis samma sak med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, säger hon.

”Finns alltid nära kunden”

När vi når Monica Frangeur har hon just fått veta att hon är en av tio nominerade till priset ”Sveriges bästa matupplevelse”. Priset delas ut av 360° Eat Guide som fokuserar på hållbarhet, lokalproducerade livsmedel, kunskap och samarbete.

Monica Frangeur återkommer ofta till kvalitet, inte minst medarbetarnas professionalism kopplat till medkänsla och förståelse för kunden. Att hela tiden sträva efter att bli bättre på det man gör och att lyssna på kundernas synpunkter.

– Det tror jag är en av nycklarna till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads framgång. Att vi alltid finns nära kunden och har en dialog med de vi finns till för.

”Utan onödig byråkrati”

– Om någon drabbas av en olycka eller skada, kan jag höra folk säga ”hoppas att de är försäkrade hos Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för då får de hjälp, då går det smidigt”. Uppfattningen är att om man är med hos oss så finns bolaget där för en när det krisar och gör allt för att hjälpa till utan onödig byråkrati. Dessutom är medarbetarna väldigt bra på att kommunicera försäkringsvillkor och hur man kan använda sin försäkring. Det bidrar till ökad trygghet.

Arbetet i fullmäktige beskriver hon som inspirerande och lärorikt. Fullmäktigeledamöterna har många olika erfarenheter och kommer från hela bolagets upptagningsområde, vilket skapar mångfald och bred representation.

– Vi fullmäktigeledamöter är tentakler ute i samhället, men också delaktiga i arbetet med aktuella frågor som rör bolaget. Det gäller inte minst hållbarhetsfrågan som går in i allas liv och är oerhört viktig för framtiden.

Du läste precis en artikel från vår tidning Trygga Tillsammans nr 1 2021.

Här kan läsa hela tidningen digitalt