Så mår vi just nu!

När svenskarna får svara på frågan hur deras hälsa och välbefinnande påverkats av coronapandemin uppger 24 procent att de påverkats negativt, det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av oss på Länsförsäkringar.


– Även om man inte själv drabbats av Covid-19 finns det många indirekta faktorer som kan påverka hälsan och välbefinnandet. Det kan handla om färre sociala kontakter, försämrad ekonomi, att man förlorat jobbet, oklar framtid eller att någon vän eller anhörig drabbats, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Vissa mår bättre, andra sämre

Undersökningen visar att det är färre med universitetsutbildning eller tjänstemannaarbeten som påverkas negativt av pandemin, en större andel i dessa grupper mår till och med bättre än innan. Studenter är en grupp som i större utsträckning svarar att de mår sämre.

– För de som arbetar hemifrån är det möjligt att omställningen till hemarbete innebär en lugnare tillvaro, medan den för studerande som snart ska ut i arbetslivet kan bidra till ökad oro och osäkerhet kring framtiden, säger Kristina Ström Olsson.

De flesta precis mår som vanligt

Nästan sju av tio uppger att deras hälsa och välbefinnande påverkats varken till det bättre eller sämre och 8 procent uppger att de påverkats till det bättre.

– Det är klart att utmaningarna ser olika ut för olika personer. Många har till synes klarat sig bra genom krisen medan situationen för andra medfört större utmaningar. Anställda i vissa branscher har ju drabbats extra hårt av coronapandemin, säger Kristina Ström Olsson. Att söka hjälp för att hantera stress eller oro kan många gånger vara värdefullt, och den som arbetar kan ha möjligheter som man kanske inte tänker på.

– Dra dig inte för att söka stöd och hjälp vid behov. Du som arbetar, kolla med din arbetsgivare om du har tillgång till ett expertstöd via företagshälsovården eller en sjukvårdsförsäkring, säger Kristina Ström Olsson.

Kristina Ström Olssons ger dig sina bästa tips för hälsa och välbefinnande i pandemitider:

  • Tänk på fysisk distansering, inte social. Försök träffa vänner, kollegor och familj på ett smittsäkert sätt, isolera dig inte.
  • Använd eventuell extra tid till att komma ut och röra på dig, helst i dagsljus. En promenad på 30 minuter bidrar till stora hälsofördelar.
  • Planera din dag. Struktur i din vardag kan underlätta välmåendet. Bestäm vad som är ”need-to-do” under dagen och vid vilka klockslag du ska äta lunch, träna eller liknande.
  • Om du arbetar eller studerar hemifrån: var noga med att tydliggöra din fritid. Det är viktigt att koppla bort och avsluta arbetsdagen.


Du kan också få använda våra hälsofrämjande tjänster!

Om du har vår sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring har du alltid tillgång till våra hälsofrämjande tjänster. De består bland annat av en hälsoprofilKBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd.

För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Här kan du få ett prisförslag och läsa mer om allt bra som
finns för just dig

Om undersökningen


Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 24–30 september 2020. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till hälsa. Frågan som ställdes: Hur har din hälsa och allmänna välbefinnande påverkats av coronapandemin?