Vi brandspanar från luften

Sedan 2018 har Kristianstad Flygklubb, vi på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Räddningstjänsten samarbetat för att kunna spana efter bränder från luften. Nu har samarbetet också blivit film!


Brandspaningsflyget bemannas och flygs av Kristianstad flygklubbs piloter och är en förstärkning av det befintliga brandflyget som redan upphandlats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Länsstyrelsen.

I vår dokumentär berättar Räddningstjänsten, piloterna på flygklubben och vi på om arbetet och hur man upptäckt och hindrat flera bränder från att sprida sig.