Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Enklast och snabbaste sättet är att vända sig till den person som handlagt ärendet.

Vet du inte vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på något av våra kontor i Kristianstad, Hässleholm eller Bromölla. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med "Klagomål".

2. Begär prövning av ansvarig chef eller klagomålsansvarig

Klagomålsansvariga

Skador
Per Vallbo, Skadechef
per.vallbo@lansforsakringar.se
telefon 0451-489 97

Bank och Försäkring Privat
Agneta Wennberg, Affärsområdeschef Privat
agneta.wennberg@lansforsakringar.se
telefon 0451-489 50

Bank och Försäkring Företag/Lantbruk
Alf Magnusson, Affärsområdeschef Företag/Lantbruk
alf.magnusson@lansforsakringar.se
telefon 044-19 62 62

3. Kontakta vår kundombudsman

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende eller med svaret kan du be att få ärendet prövat av Kundombudsmannen. Kundombudsmannen gör en egen utredning och återkopplar till dig.

Kundombudsman
Camilla Lahger
camilla.lahger@lansforsakringar.se
telefon 0768-54 82 74

4. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

  • Trafikskadeärenden Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
  • Medicinska ärenden Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden,www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
  • Rättsskyddsärenden Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

  • Bankärenden Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.
  • Övriga ärenden Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, Box 174, 101 23 Stockholm eller telefon 08-508 860 00 för att få din sak prövad. Besöksadress är Kungsholmstorg 5. Mer information finn på www.arn.se

5. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi betala ersättningsbara ombudskostnader.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Finansiella tjänster

Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.