Tusen röster - En del av Tusen Tankar

Foto: swelo.se

Tusen röster - En del av Tusen Tankar

Tusen Röster är en del i hållbarhetsprojektet och tankelabbet Tusen Tankar. Tusen Röster är det första stora projektet i Tusen Tankar och vi arbetar för att skapa oväntade och innovativa möten. 

Möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska grupper. Genom olika aktiviteter och workshopar ska önskningar, viljor och riktningar för en hållbar framtid i regionen tas fram.

Unga i fokus

Målgruppen för workshoparna i projektet är unga människor mellan 13 och 25 år och målet är att hitta innovativa mötesformer och idéer om hur vi ska skapa en hållbar framtid för regionen.

Vår del i projektet

Hösten 2017 anordnade vi workshopar för alla åttonde- och niondeklassare på Slättängsskolan i Kristianstad. Under workshoparna arbetade vi med ungdomarnas ídéer och förslag för en hållbar framtid.

Slutmanifestation

Den 7 februari 2018 avslutades projektet Tusen Röster med en stor slutmanifestation på Kulturkvarteret i Kristiansad.

Läs mer om Tusen Tankar

I projektet samarbetar Din Bror, Open Skåne, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Reclaim Challan, Skånes horn av Afrika och Wanås Konst. Under 2017 kommer vi tillsammans samla 1 000 röster i 20 workshopar, 2 seminiarier och en stor publik slutmanifestation. Tusen Röster är ett Leaderprojekt med stöd från Europiska regionalfonden genom Skånes Ess.

Ring eller mejla mig gärna