Tusen röster - En del av Tusen Tankar

Tusen Röster är en del i hållbarhetsprojektet och tankelabbet Tusen Tankar. Tusen Röster är det första stora projektet i Tusen Tankar och vi arbetar för att skapa oväntade och innovativa möten. 

Foto: swelo.se

Möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska grupper. Genom olika aktiviteter och workshopar ska önskningar, viljor och riktningar för en hållbar framtid i regionen tas fram.

Unga i fokus

Målgruppen för workshoparna i projektet är unga människor mellan 13 och 25 år och målet är att hitta innovativa mötesformer och idéer om hur vi ska skapa en hållbar framtid för regionen.

Vår del i projektet

Hösten 2017 anordnade vi workshopar för alla åttonde- och niondeklassare på Slättängsskolan i Kristianstad. Under workshoparna arbetade vi med ungdomarnas ídéer och förslag för en hållbar framtid.

Slutmanifestation

Den 7 februari 2018 avslutades projektet Tusen Röster med en stor slutmanifestation på Kulturkvarteret i Kristiansad.

Läs mer om Tusen Tankar

I projektet samarbetar Din Bror, Open Skåne, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Reclaim Challan, Skånes horn av Afrika och Wanås Konst. Under 2017 kommer vi tillsammans samla 1 000 röster i 20 workshopar, 2 seminiarier och en stor publik slutmanifestation. Tusen Röster är ett Leaderprojekt med stöd från Europiska regionalfonden genom Skånes Ess.