Tusen Tankar

Tusen Tankar är tankelabbet som tar täten mot framtiden. Idén är att många tillsammans tänker innovativt, inkluderande, jämlikt och smart för att främja utvecklingen i nordöstra Skåne.

Vad är Tusen Tankar

Tusen Tankar är ett nätverk av företag, föreningar, samfund och individer som träffas, inspireras, diskuterar möjliga strategier och driver praktiska aktiviteter. Det ligger också i gruppens intresse att sprida budskap och skapa opinion inom de områden som vi valt att arbeta inom.

Det handlar om att tillsammans öka tryggheten i samhället och göra nordöstra Skåne till ett ännu mer expansivt område. Vi vill skapa ett forum för innovationer och utbyte. När det inte finns naturliga samlingsplatser för människor att mötas över gränser skapar det rädslor och motsättningar istället för nyfikenhet över vad alla kan bidra med.

Vår del i Tusen Tankar

Vårt engagemang handlar om att ta ett ansvar som samhällsaktör. Vi vill vara en del i integrationen mellan olika grupper. Utanförskap leder till en mängd saker som ingen vill ha, som psykisk ohälsa och kriminalitet. Kan vi på något sätt bidra till att det bli mindre sådant påverkar det dels våra kunder positivt, dels oss som försäkringsbolag som får minskade skadekostnader och kan hålla premierna på en bra nivå.

Mål

Ett av Tusen Tankars mål är att nätverket ska skapa ringar på vattnet och att de olika deltagarna ska starta egna projekt som leder till ett hållbart nordöstra Skåne. Långsiktigt är målet faktiskt inget mindre än fred på jorden genom ett smartare och dynamiskt samhälle som nyfiket närmar sig det nya.

Tankelabbet Tusen Tankar grundades av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads före detta vd, Henrietta Hansson, tillsammans med Mattias Givell, verksamhets- och utvecklingsansvarig på Wanås Konst.