Entreprenörskap

Genom aktiviteter och delaktighet i frågor som gäller entreprenörskap bidrar vi till att skapa goda förutsättningar för fler att starta, driva och utveckla livskraftiga och hållbara företag i vår del av Skåne.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Aktiviteter och projekt

Arbetet sker genom samarbeten med organisationer, företag och myndigheter där vi är den självklara samverkanspartnern. Här är ett urval av de aktiviteter och projekt som vi deltar i.