En bilreparation som både du och miljön blir nöjd med

Hos oss ska du alltid känna dig trygg i att vi hanterar dina skadeärenden på ett bra sätt. 

En bilreparation som både  du och miljön blir nöjd med

När din bil behöver repareras ska det naturligtvis ske med hög kvalitet och säkerhet och utifrån högt ställda miljökrav.

Vi arbetar bara med verkstäder som genomgått vår Miljö- och kvalitetscertifiering. På så sätt säkerställer vi att din bil repareras efter tillverkarens anvisningar och att bilen därmed behåller den säkerhet tillverkaren garanterat. Det säkerställer också att kvalitén på verkstaden och den utrustning de använder lever upp till våra miljökrav som är mer långtgående än några andra som gäller för bilverkstäder.

För att uppfylla kraven säkerställer vi att verkstäderna:

  • Har en miljöpolicy som bedriver ett aktivt miljöarbete med mätbara miljömål – som följs upp och förnyas varje år.
  • Följer lagar och myndighetskrav gällande miljö och arbetsmiljö.
  • Utför en fackmannamässig och säker reparation enligt biltillverkarnas reparationsanvisningar.
  • Använder begagnade reservdelar och reparerar plast när det är möjligt.

Läs mer om våra samarbetspartners

Om certifieringen

Vårt program för miljö- och kvalitetscertifiering används vid upphandling av bilverkstäder. Syftet är att utifrån högt ställda krav säkerställa att de verkstäder vi anlitar alltid har rätt förutsättningar att leverera säkra, korrekta, effektiva och miljövänliga skadereparationer.

Relevanta länkar

Läs mer