Tjänstereseförsäkring
Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ger ett gott skydd för dig och din personal när ni reser i tjänsten. Försäkringen lämpar sig för såväl den korta som långa resan.

  • Snabb kontakt och lokal kännedom
  • Gäller för tjänsteresor i upp till ett år över hela världen

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Tjänstereseförsäkringens innehåll

Försäkringen gäller om den försäkrade som privatperson blir skyldig att betala skadestånd. Högsta ersättning är 5 miljoner kronor vid varje skada.

Försäkringen gäller för kostnader vid avbokning om försäkrad eller närstående till försäkrad drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Försäkringen gäller även om försäkrads privata egendom drabbas av väsentlig, oförutsedd skada. Högsta ersättning är ett prisbasbelopp.

Försäkringen gäller för skäliga och nödvändiga merkostnader för hemresa till Sverige om försäkrad omedelbart måste avbryta utlandsresa i förtid på grund av naturkatastrof, terrorhandling eller krig. Högsta ersättning är ett prisbasbelopp.

Vid olycksfall som leder till bestående invaliditet eller dödsfall kan ersättning lämnas med maximalt 24 prisbasbelopp.

Försäkringen ersätter krisbehandling hos psykolog för anställd som drabbats av rån, överfall, naturkatastrof eller trafikolycka under tjänsteresan. Ersättning utbetalas för högst 10 behandlingstillfällen.

För egendom som medförs på tjänsteresan gäller allriskförsäkring vilket betyder att försäkringen gäller för skada på resgodset genom plötslig och oförutsedd händelse.

Ersättning lämnas för merkostnad eller ersättningsresa om tjänsteresa måste avbrytas på grund av nödsituation, till exempel om den resandes nära anhörig blir allvarligt sjuk. Vid förseningar på mer än 4 timmar kan skäliga och nödvändiga merkostnader ersättas.

Försäkringen gäller om den försäkrade som privatperson blir indragen i en tvist. Försäkringen ersätter ombudskostnaderna. Högsta ersättning är 5 prisbasbelopp vid varje skada.

Försäkringen gäller för kostnader för bland annat läkar- och sjukhusvård till följd av akut sjukdom och olycksfallsskada.

Försäkringen ersätter den självrisk som försäkrad behöver betala om permanent bostad eller privat personbil drabbas av skada under tid försäkrad är på tjänsteresa. Högsta ersättningen är 20 % av prisbasbeloppet.

Försäkringen gäller om den försäkrade utsätts för misshandel under tjänsteresan. Ersättningen utbetalas enligt skadeståndsrättsliga regler med högst 15 prisbasbelopp.

En tjänstereseförsäkring för företag i rörelse

Om du och dina anställda reser i tjänsten kan det vara värdefullt att ha en tjänstereseförsäkring. Skador som sker under tjänsteresa täcks normalt sätt inte av vare sig företagsförsäkringen eller reseskyddet i hemförsäkringen.

Vår tjänstereseförsäkring ger ett gott skydd och ersätter bland annat resgodsskydd, vård, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom samt innehåller avbeställningsskydd. 

Vad anses som tjänsteresa och för vem gäller det?

Som tjänsteresa räknas resa i tjänsten som är avsedd att vara högst 1 år och som är på uppdrag av och/eller bekostas av arbetsgivare eller uppdragsgivare. Det kan vara allt från en längre utlandsresa till en kortare sådan inom närområdet som bara tar någon timme. Något som inte klassas som tjänsteresa är mellan din bostad och arbetsplatsen. Däremot kan tjänsteresan påbörjas från bostaden och behöver således inte nödvändigtvis utgå från arbetsplatsen.

Tjänstereseförsäkringen omfattar samtliga av bolagets anställda. Med anställd avses också VD, styrelseledamot, kontrakterad praktikant, frivilligarbetare samt funktionär när dessa arbetar på uppdrag av försäkringstagaren.

Hjälp när du behöver det

Vår larmcentral SOS International är tillgänglig dygnet runt ifall olyckan skulle vara framme när du befinner dig utomlands. De har flerspråkig personal som finns till hjälp. I annat fall gör du en skadeanmälan här.

Köpinformation för tjänstereseförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.

Frågor och svar om tjänstereseförsäkring