Om vi inte är överens

Vi ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Så här går det till

Gäller ditt ärende fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, som hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag. 

Läs mer på Fastighetsförmedlingens webbplats

Övriga ärenden

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

2. Låt handläggarens chef titta på ärendet

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du i andra hand be att handläggaren lämnar ärendet till sin chef för en förnyad prövning.

3. Kontakta vår klagomålsansvariga/kundombudsman

Om du även efter denna omprövning fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta vår klagomålsansvarig. Det gör du helst i första hand via mejl klagomalsansvarig@LFgavleborg.se eller via telefonnummer 026-147500 och i andra hand ett vanligt brev. Var så utförlig du kan och beskriv noggrant vad du är missnöjd med.

Om du väljer att skriva ett brev till klagomålsansvarig gör du det på nedanstående postadress:

Länsförsäkringar Gävleborg
Klagomålsansvarig
Box 206
801 03 Gävle

Bank har en egen klagomålsansvarig

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut.

Du kontaktar bankens klagomålsansvarig via post:

Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek
Klagomålsansvarig
106 50 Stockholm

4. Om du fortfarande inte är nöjd

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Övriga ärenden
  Vid tvist med Länsförsäkringar Gävleborg eller Länsförsäkringar Bank har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00. 

  Besöksadress är Kungsholmstorg 5 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Försäkringsbolaget och banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvist med respektive bolag.

5. Domstol

Du kan även vända dig till en domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten. Försäkringsmomentet ingår i hemförsäkringen och du betalar då gällande självrisk.

https://www.domstol.se/

 
Extern rådgivning

Det finns även möjlighet för dig att få kostnadsfri rådgivning av oberoende organisationer.

 • Försäkringsfrågor
  Konsumenternas försäkringsbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se 
 • Finansiella tjänster
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se
 • Den kommunala konsumentvägledaren
  De kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster. Kontakta din kommun.